Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Obecnie wydany Zeszyt ucznia ma nieco zmienioną grafikę w porównaniu z wcześniejszą edycją z 2011 r. Została ona dostosowana do wydawanych równolegle pomocy multimedialnych dla katechetów (płyty DVD). Poza tym nie różni się od dotychczasowych ćwiczeń dla ucznia: zadania, układ, treści obrazków i poleceń pozostały te same.

Zeszyt ucznia zawiera ćwiczenia, które pełnią przede wszystkim rolę formacyjną, a na drugim miejscu dydaktyczną. Mogą stać się pomocą w przygotowaniu dzieci do włączenia się w życie Kościoła.

Zadania dla uczniów spełniają wiele funkcji: wprowadzają w temat, aktywizują ucznia, pomagają pogłębić lub utrwalić treści.

Dziecko znajduje i zapoznaje się z poleceniami w Zeszycie ucznia z pomocą katechety, który odczytuje i wyjaśnia zadania.

Ćwiczenia zakładają twórczą pracę ucznia. Dziecko może uzupełniać ilustracje, układać obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne.

Dopasowując Zeszyt ucznia do edukacji wczesnoszkolnej, zadania wymagające czytania oraz pisemnego uzupełniania zaproponowano w jednostkach przewidzianych w drugim półroczu.

Seria: W drodze do Wieczernika »
Wydanie: drugie
Data wydania: maj 2016
ISBN978-83-277-1177-9
Stron 96
Format 205x240 mm
Oprawa miękka


Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
Treści podręcznika skupione są wokół tematu odkrywania miłości Bożej w Piśmie świętym, osobie Jezusa Chrystusa, przeżywaniu roku liturgicznego oraz doświadczeniu życia codziennego (słuchanie, odpowiadanie, dziękowanie, przepraszanie, przebaczanie, przyjmowanie darów i obdarowywanie).
W książce znajdują się również nowe jednostki tematyczne, np. o Chrystusie Królu, Dobrym Pasterzu, Wniebowstąpieniu, Nawiedzeniu NMP , św. Józefie, św. Dominiku Savio.
Treści związane z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej w kl. 2 dotyczą sakramentów, pojęcia grzechu i nawrócenia, sumienia, miłosierdzia Bożego, warunków i formuły spowiedzi, gestów związanych z przyjęciem sakramentu pojednania i Eucharystii.
Teksty PRZECZYTAJMY RAZEM! zostały dostosowane do obniżonego wieku uczniów.
Szatę graficzną tworzy wiele nowych ilustracji.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-12-01/10-KR-1/12
Data dopuszczenia: 7.05.2012 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1684/2012


Seria: W drodze do Wieczernika »
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2012
ISBN: 978-83-7767-057-6
Stron: 142
Format: 205x287 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na magazynie

Cena: 19,50 zł
egz.

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca.Podręcznik dla 2 klasy szkoły podstawowej AZ-12-01/10-LU-3/13

Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/10, pod redakcją ks. Piotra Goliszka.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 208
rok wydania: 2013

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 2 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "KOCHAMY PANA JEZUSA"

KL 2 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "KOCHAMY PANA JEZUSA"
KL 2 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "KOCHAMY PANA JEZUSA"
Ćwiczenia do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
Ćwiczenia zakładają samodzielną i twórczą pracę ucznia. Może on uzupełniać ilustracje, układać puzzle, tworzyć obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne. Są tutaj również zadania wymagające większego skupienia: wypełnianie witrażyków, labirynty itp.
Zadania były konsultowane z nauczycielami religii i zostały dostosowane do możliwości dzieci siedmioletnich.

Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 3 SP KATECHIZM "JEZUS JEST Z NAMI"

KL 3 SP KATECHIZM "JEZUS JEST Z NAMI"
KL 3 SP KATECHIZM "JEZUS JEST Z NAMI"
Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
Stron: 160
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7660-816-7
Rok wydania: 2014
Podręcznik nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodny z programem AZ-1-01/12 z dnia 4 I 2012.

Podręcznik wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Zawiera 57 tematów, a w nich stałe elementy:
– słowa Pisma Świętego,
– zaproszenie do modlitwy,
– pytania do refleksji „Zastanów się”,
– teksty pieśni lub piosenek,
– zapiski z pamiętnika trzecioklasisty,
– teksty „Zapamiętaj”.

Jego atrakcyjna grafika i przyjazna narracja zachęcają do systematycznych spotkań z Jezusem.
Stałe elementy graficzne :
– porządkują i pomagają w zrozumieniu katechetycznych treści,
– umożliwiają głębsze ich przeżycie,
– ułatwiają zapamiętanie tego, co najważniejsze,
– wiążą Bożą naukę z chrześcijańską codziennością.

Dostępność: na magazynie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL 3 SP KATECHIZM "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"

KL 3 SP KATECHIZM "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
KL 3 SP KATECHIZM "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
Religia sp kl.3 podr.dla ucznia - Przyjmujemy Pana Jezusa
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 144
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-557-9
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-13-01/10/P0-1/13
Numer programu:AZ-1-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika:13.05.2013r.

Celem kształcenia w kl. III jest bezpośrednie przygotowanie dzieci do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
Program podobnie, jak w latach poprzednich nawiązuje do codziennych doświadczeń uczniów. Taka forma przekazu wiedzy ma na celu pomoc uczniom w świadomym przygotowaniu i przeżywaniu spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii.

Założenia organizacyjno – metodyczne jednostki lekcyjnej porządkują zdobytą przez uczniów wiedzę dotyczącą modlitwy, przykazań, sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii, oraz jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codziennym życiu.

Dostępność: na magazynie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JEZUS JEST Z NAMI"

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JEZUS JEST Z NAMI"
KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JEZUS JEST Z NAMI"
Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
Stron: 128
Oprawa: miękka
Format: 205x275 mm
ISBN: 978-83-7660-818-1
Rok wydania: 2013
Zawarte w zeszycie zadania:
– ściśle wiążą się z treścią podręcznika
– stanowią istotną pomoc w realizacji celów katechetycznych i wymagań szczegółowych
– przez swą różnorodność (uzupełnianie tekstu, rysowanie, kolorowanie, rebusy, krzyżówki i inne łamigłówki oraz wycinanki i naklejki) wszechstronnie aktywizują ucznia i pobudzają do samodzielnej twórczej pracy
– posiadają zróżnicowany stopień trudności
– ich miejsce w toku lekcji oraz dodatkowe wskazówki opisane są w przewodniku metodycznym
– ułatwiają katechecie bieżącą ocenę pracy ucznia.

Dostępność: na magazynie

Cena: 12,90 zł
egz.

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
Ćwiczenia do religii dla klasy III szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red)
Nowa Podstawa programowa katechezy:

- Zawartość pakietu edukacyjnego, który tworzą podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety, zgodna jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jej treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi.

- W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus) oraz roku liturgicznego.

- Zeszyt ucznia ma inny format niż dotychczasowy. Po konsultacjach z katechetami, zawarte w nim zadania zostały dostosowane bardziej do możliwości dzieci ośmioletnich, a niektóre z nich zmienione.

Seria: W drodze do Wieczernika
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2013
ISBN: 978-83-7767-863-3
Stron: 152
Format: 205x240 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 4 SP ĆW.NPP

KL 4 SP ĆW.NPP
KL 4 SP ĆW.NPP
Zeszyt zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Zeszyt ćwiczeń do religii dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej.

Autor: Jan Doppke
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 128
Długość [mm]: 205
Szerokość [mm]: 145
Wysokość: 6
ISBN: 978-83-934728-4-0
EAN: 9788393472840
Indeks: ZB39F
Numer dopuszczenia: 01/10
Szkoła: Szkoła podstawowa
Klasa: Klasa 4 szkoły podstawowej

Dostępność: na magazynie

Cena: 9,40 zł
egz.

KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Karty pracu do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 72
rok wydania: 2013

Dostępność: na magazynie

Cena: 5,00 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Religia sp kl.4 podr.dla ucznia - Jestem chrześcijaninem
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 148
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-342-1
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-21-01/10/P0-1/11
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uwzględnić możliwości percepcyjne uczniów klasy czwartej. Podróż katechetyczna dla ucznia czwartej klasy rozpoczyna się od refleksji nad przyjaźnią oraz tym, jaką rolę odgrywa w niej miłość. Podręcznik to subtelne połączenie aspektu społecznego i eklezjalnego, na fundamencie nauki o Chrystusie.

Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka, tak aby nabyło ono umiejętność kształtowania właściwej hierarchii wartości w oparciu o znajomość Pisma Świętego, wzmocniło poczucie własnej tożsamości i kształtowało refleksyjną postawę wobec miejsca człowieka w świecie.

Podręcznik podzielony jest na pięć części, które koncentrują się na przyjaźni z Bogiem i relacjach z ludźmi. Zawiera 50 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.
Struktura jednostki lekcyjnej:

* Temat lekcji - wprowadza uczniów w tematykę lekcji, mobilizuje do samodzielnego zastanowienia się nad istotą zagadnienia.
* Cytaty biblijne -pomagają uczniom nawiązać osobistą relację z Bogiem. Wspierają rozwój wiary poprzez systematyczny kontakt ze Słowem Bożym. Przygotowują do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Cytaty zostały zaznaczone na niebiesko - pozwala to na ich szybkie odnalezienie na stronie i sprawia, że dzieciom łatwiej jest zrozumieć, że są one wyjątkowe - napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.
* Fotografie i rysunki - pełnią równie istotną rolę jak teksty. Poszerzają omawianą problematykę o dodatkowe treści. Skojarzenia, które wywołują, pozwalają uczniom lepiej zrozumieć omawiane problemy. Barwna szata graficzna sprawia ponadto, żer uczniowie chętnie korzystają z podręcznika i łatwiej odnajdują interesujące ich fragmenty. Pobudzają do spontanicznego i twórczego myślenia.
* Słownik (NOWOŚĆ!) – krótkie, łatwe do zrozumienia wyjaśnienia najważniejszych pojęć pojawiających się w treści lekcji. Wszystkie pojęcia zostały zebrane na końcu podręcznika w słownik zawierający ponad sto terminów.
* Komentarze – pomagają uczniom zrozumieć cytowany w czasie katechezy fragment Pisma Świętego i odnieść go do ich własnego życia.
* Modlitwa (NOWOŚĆ!) – teksty zostały dobrane tak, by ukazać uczniom bogactwo form i rodzajów modlitwy. Dzięki nim dzieci rozumieją, że jest ona podstawą życia chrześcijanina.
* Pytania – stanowią podsumowanie katechezy. Pozwalają na sprawdzenie, czy uczniowie dobrze zrozumieli przerabiany materiał. Pytania o charakterze otwartym zachęcają uczniów do samodzielnego przemyślenia omawianych kwestii. Skłaniają ich do skonstruowania wypowiedzi uzasadniającej zajęte stanowisko.
Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń rozwija zainteresowanie różnymi dziedzinami życia, wzbogaca słownictwo religijne, poznaje dzieła sztuki sakralnej i potrafi wskazać, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Dostępność: na magazynie

Cena: 17,60 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Podręcznik do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej AZ-21-01/10-LU-1/12

Podręcznik do nauczania religii w IV klasie szkoły podstawowej pt.: "Jestem chrześcijaninem", przygotowany pod redakcją ks. Waldemara Janigi, stanowi integralną część serii podręczników do nauczania religii pt.: "Z Bogiem na ludzkich drogach", powstających pod redakcją ks. Mariana Zająca. Podręczniki tej serii realizują Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 200
rok wydania: 2012

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "SPOTKANIA uBOGAcające"

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "SPOTKANIA uBOGAcające"
KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "SPOTKANIA uBOGAcające"
Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Stron: 136
Oprawa: miękka, szyta
Format: 162x235
ISBN: 978-83-7660-868-6
Rok wydania: 2013
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr AZ-22-02/12-KI-1/13. Zawiera różnorodne zadania ułatwiające prowadzenie katechezy. Pomaga uczniom pogłębić wiedzę o Bogu poprzez uzupełnianie tekstów, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, rozsypanek, puzzli logicznych, itp. Proponuje różnorakie zadania, dostosowane do potrzeb uczniów zarówno zdolnych, jak i z problemami edukacyjnymi. Daje możliwość uczniom samodzielnego sprawdzenia zdobytych informacji w krótkim quizie „Sprawdź swoją wiedzę”, do którego klucz odpowiedzi znajduje się na końcu zeszytu.

Dostępność: na magazynie

Cena: 9,90 zł
egz.

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W BOGA"

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W BOGA"
KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W BOGA"
Religia sp kl.5 karty pracy - Wierzę w Boga
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 104
Wymiary: 202x265 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-466-4
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-22-01/10/P0-1/12
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 14.05.2012r.

Ciekawe pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią zajęcia

Zaproponowane treści pomogą w poszukiwaniu wzorców osobowych i w zrozumieniu istoty człowieczeństwa
Fotografie i rysunki zachęcą uczniów do aktywności
Cytaty z Pisma Świętego pomogą w kształtowaniu postawy wdzięczności Bogu za ofiarowaną miłość
Proponowane treści korelują z zagadnieniami poruszanymi na innych przedmiotach

Dostępność: na magazynie

Cena: 13,70 zł
egz.

KL 6 SP ĆWICZENIA "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP ĆWICZENIA "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP ĆWICZENIA "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca.

Karty pracy do religii do 6 klasy szkoły podstawowej AZ-23-01/10-LU-2/14

Teczka pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona dla klasy VI szkoły podstawowej, może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14, pod redakcją ks. Waldemara Janigi.
Karty pracy przygotowane zostały z myslą o uczniach, aby dzięki zaproponowanym tu zadaniom, mogli powtórzyć i utrwalić treści poznawane na katechezie. Ćwiczenia są różnorodne, dzięki czemu nie nudzą, zmuszają do myślenia i kreatywności.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 80
rok wydania: 2014

Dostępność: na magazynie

Cena: 5,00 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Religia sp kl.6 podr.dla ucznia - Wierzę w Kościół
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 176
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-560-9
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-23-01/10/P0-2/13
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 21.06.2013r.

Zasadniczym celem katechezy w klasie szóstej jest ukazanie historii zbawienia, która dokonuje się w działalności Kościoła kierowanego natchnieniami Ducha Świętego.
Przesłaniem katechetycznym jest budowanie i umacnianie poczucia przynależności do wspólnoty ludu Bożego oraz wskazanie wynikających z tego zobowiązań.

Dostępność: na magazynie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca

Podręcznik do religii do 6 klasy szkoły podstawowej AZ-23-01/10-LU-2/14

Zawiera 63 jednostki tematyczne zgodne z założeniami Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nasz podręcznik ma na celu nie tylko przekazanie uczniom wiedzy, ale również kształtowanie postaw chrześcijańskich. Dlatego też autorzy zadbali, aby w każdej katechezie było odwołanie do konkretnej sytuacji życiowej, do słowa Bożego oraz nauczania Kościoła. Mamy nadzieję, że inspirującą częścią podręcznika staną się dla uczniów świadectwa życia świętych oraz modlitwy – bardzo szeroki wybór. Podręcznik jest bogato ilustrowany, przez co staje się ciekawy i przyciąga uwagę młodego czytelnika.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 240
rok wydania: 2014

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 8 SP ĆWICZENIA "Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE"

KL 8 SP ĆWICZENIA "Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE"
KL 8 SP ĆWICZENIA "Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab. Mariana Zająca

Karty pracy do religii do 8 klasy szkoły podstawowej AZ-32-01/10-LU-1/13

Teczka pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona dla klasy II gimnazjum, może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13, pod redakcją ks. Pawła Mąkosy.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 96
rok wydania: 2013

Dostępność: na magazynie

Cena: 5,00 zł
egz.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony