Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

KL 6 SP ĆWICZENIA "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP ĆWICZENIA "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP ĆWICZENIA "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca.

Karty pracy do religii do 6 klasy szkoły podstawowej AZ-23-01/10-LU-2/14

Teczka pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona dla klasy VI szkoły podstawowej, może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14, pod redakcją ks. Waldemara Janigi.
Karty pracy przygotowane zostały z myslą o uczniach, aby dzięki zaproponowanym tu zadaniom, mogli powtórzyć i utrwalić treści poznawane na katechezie. Ćwiczenia są różnorodne, dzięki czemu nie nudzą, zmuszają do myślenia i kreatywności.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 80
rok wydania: 2014

Dostępność: na magazynie

Cena: 5,00 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Religia sp kl.6 podr.dla ucznia - Wierzę w Kościół
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 176
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-560-9
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-23-01/10/P0-2/13
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 21.06.2013r.

Zasadniczym celem katechezy w klasie szóstej jest ukazanie historii zbawienia, która dokonuje się w działalności Kościoła kierowanego natchnieniami Ducha Świętego.
Przesłaniem katechetycznym jest budowanie i umacnianie poczucia przynależności do wspólnoty ludu Bożego oraz wskazanie wynikających z tego zobowiązań.

Dostępność: na magazynie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca

Podręcznik do religii do 6 klasy szkoły podstawowej AZ-23-01/10-LU-2/14

Zawiera 63 jednostki tematyczne zgodne z założeniami Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nasz podręcznik ma na celu nie tylko przekazanie uczniom wiedzy, ale również kształtowanie postaw chrześcijańskich. Dlatego też autorzy zadbali, aby w każdej katechezie było odwołanie do konkretnej sytuacji życiowej, do słowa Bożego oraz nauczania Kościoła. Mamy nadzieję, że inspirującą częścią podręcznika staną się dla uczniów świadectwa życia świętych oraz modlitwy – bardzo szeroki wybór. Podręcznik jest bogato ilustrowany, przez co staje się ciekawy i przyciąga uwagę młodego czytelnika.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 240
rok wydania: 2014

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 6 SP ĆW.NPP

KL 6 SP ĆW.NPP
KL 6 SP ĆW.NPP
Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Zeszyt jest zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10

Opracował: ks.Jan Dopke
Rysunki wykonał: Maciej Tamkun
Wydawnictwo: Adventus

Dostępność: na zamówienie

Cena: 9,40 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA"

KL 6 SP KATECHIZM "PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA"
KL 6 SP KATECHIZM "PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA"
Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
Pakiet dla klasy 6 szkoly podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-2-01/10.
Zgodnie w wytycznymi Programu treści skoncentrowane są wokół tajemnicy Chrystusowego Kościoła, który mocą Ducha Świętego wypełnia Boże obietnice zbawienia. Zapisane w programie cele, treści i wymagania zostały przyporządkowane przeżywanym, świętowanym i wyznawanym w ciągu roku liturgicznego zbawczym wydarzeniom. Przekazowi temu towarzyszy kształtowanie postaw chrześcijańskich. Treści przyporządkowane zostały ośmiu grupom tematycznym. Każdą z nich rozpoczyna jednostka lekcyjna oparta na analizie perykopy biblijnej. Jej celem jest przybliżenie uczniom Bożego widzenia ludzkiego życia, po to by im pomagać w nabywaniu umiejętności religijnego interpretowania życiowych wydarzeń.
Pakiet edukacyjny tworzą: podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety. Podręcznik dla katechety zawiera scenariusze katechez oraz pomocne multimedialne do wszystkich jednostek lekcyjnych.
Pakiet koreluje proces katechetyczny, w którym biorą udział katecheta i uczeń.
Wsparciem dla katechizowanych przy odczytywaniu Bożego zamiaru zbawienia są postaci biblijne oraz święci Kościoła.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-23-01/10-KR-1/14
Data dopuszczenia: 13 stycznia 2014 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 262/2014


Seria: Drogi Przymierza
Wydanie: pierwsze
Data wydania: maj 2014
ISBN: 978-83-7505-783-6
Stron: 160
Format: 165x235 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na zamówienie

Cena: 19,50 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "TAJEMNICE BOGAtego ŻYCIA"

KL 6 SP KATECHIZM "TAJEMNICE BOGAtego ŻYCIA"
KL 6 SP KATECHIZM "TAJEMNICE BOGAtego ŻYCIA"
Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Stron: 208
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7660-912-6
Rok wydania: 2014
PODRĘCZNIK AZ-23-02/12-KI-3/14 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

W klasie VI wyjaśniamy symbole, jakie spotykamy podczas naszych wędrówek w klasach IV i V. Wejście w tajemnicę „BOGAtego” życia pogłębi udział katechizowanego w Bożym planie zbawienia przez pełniejsze włączanie się we wspólnotę Kościoła, jego liturgię i życie chrześcijańskie.

Podręcznik obejmuje 62 jednostki tematyczne usystematyzowane w siedmiu rozdziałach.

I. Bóg powołujący do istnienia – porządkowanie chaosu
1. Jak rozumieć Biblię – prawda pouczających opowieści i symboli
2. Kto stworzył dinozaury?
3. Moje drzewo rodowe, czyli kto pochodzi od małpy, a kto od Adama i Ewy?
4. Dlaczego trzeba było opuścić Eden?
5. Moje ciało jest świątynią
6. Ciernie i osty w pocie czoła – to sprawił grzech
7. Drogowskazy dla błądzących – Niewiasta i Jej Syn


II. Bóg mówiący na różne sposoby
8. Zyski i straty budowniczych – wieża Babel
9. Chleb i wino – ofiara Melchizedeka
10. Odzyskany skarb – Izaak na górze Moria
11. Krew baranka – ocalenie wybranych
12. Zebrać tylko tyle, ile trzeba – manna
13. Spojrzenie ratujące życie – wąż miedziany
14. Psalmy w MP4 – dusza śpiewa nie tylko z radości


III. Słowa i czyny Jezusa
15. Ewangelia – wiadomość, na którą wszyscy czekają
16. Chodzić po wodzie – próba wiary
17. Jedna na dziewięćdziesiąt dziewięć – Bóg w poszukiwaniu zagubionego człowieka
18. Skarbonka – co warto gromadzić a co rozdawać?
19. Mową ciała potwierdzać słowa – postawy liturgiczne
20. Akt pokuty – z czystym sercem przed Panem
21. Konfesjonał – kto słucha spowiedzi?
22. Cierpienie – kara, czy próba?


IV. Tajemnice Królestwa Bożego – przypowieści Jezusa
23. Słowo zasiewem Królestwa – przypowieść o siewcy
24. Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebowy – siła wzrostu i moc przemiany
25. Dom na skale – solidny fundament
26. Talenty – mądre gospodarowanie
27. Darowany dług – zdolność przebaczania
28. Lampy oliwne – roztropne czekanie
29. Denar – hojna sprawiedliwość
30. Kąkol i sieć – dla kogo niebo?


V. Śmierć i chwała Jezusa
31. Noc zdrady – z Jezusem w Getsemani
32. Msza Święta – uobecnienie Ofiary krzyżowej
33. Kielich i patena – poświęcone naczynia
34. Grób Pański – myśleli, że to już koniec
35. Błogosławiona noc – zwycięstwo światła
36. Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
37. Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia
38. Niedziela – czas na refleksję
39. Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka


VI. Kościół wspólnotą aż po Niebieskie Jeruzalem
40. Skała i klucze – fundament i władza otwierania nieba
41. Dla Królestwa Niebieskiego – ksiądz, siostra zakonna i zakonnik
42. Służyć wspólnocie – małżonkowie
43. Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?
44. Fast food – na co wydaję zaoszczędzony czas?
45. Liturgia – dla Boga i dla człowieka
46. Boże Ciało – odwiedziny Boga
47. Życie oddane za Boga i Ojczyznę
48. Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim – rzeczy ostateczne
49. Jezus – Król inny niż wszyscy
50. Niebo – spotkanie z tymi, których kochaliśmy
51. Oko Opatrzności – nieustanna opieka wszechmogącego Boga.


VII. Szczególne tajemnice roku
52. Wokół historii zbawienia – rok liturgiczny
53. Różaniec – zwykła modlitwa o niezwykłej mocy
54. Groby bliskich – by krucha pamięć nie zniszczyła wspomnień
55. Żłóbek, kolęda, opłatek – czy tylko tradycja?
56. Gwiazda betlejemska – niezwykły przewodnik
57. Święconka – na początek śniadania Wielkanocnego
58. Koronka do Miłosierdzia Bożego
59. Majówki – „i co czuje i co żyje niech z nami sławi Maryję”
60. Czarna Madonna – cudowny obraz
61. Jak okazać im miłość? – dzień matki i dzień ojca
62. Dzień dziecka – moje prawa i obowiązki

Dostępność: na zamówienie

Cena: 15,90 zł
egz.

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP KATECHIZM "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Podręcznik do religii dla VI klasy Szkoły Podstawowej
Nr programu AZ-2-01/10 Nr podręcznika AZ-23-01/10-RA-2/15 Imprimatur: L.dz. 751/14, Radom, 11 lipca 2014r.

Redaktor: ks. prof. Stanisław Łabendowicz
Podtytuł: Wierzę w Kościół
ISBN 978-83-257-0746-0
Format: 20,5 x 28,5 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 144
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Dostępność: na zamówienie

Cena: 18,10 zł
egz.

KL 6 SP ZESZTY ĆWICZEŃ "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP ZESZTY ĆWICZEŃ "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP ZESZTY ĆWICZEŃ "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Religia sp kl.6 karty pracy - Wierzę w Kościół
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 112
Wymiary: 165 x 235 mm
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-561-6
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-23-01/10/P0-2/13
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 21.06.2013r.

Zapisane w programie wymagania znalazły swoje odzwierciedlenie w treści zadań zamieszczonych w kartach pracy. Wykonanie ich pozwala katechecie zorientować się w jakim stopniu uczeń opanował materiał i rozwinął swoje umiejętności.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 13,70 zł
egz.

KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA"

KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA"
KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA"
Zeszyt ucznia do religii dla 6 klasy szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
Pakiet dla klasy 6 szkoły podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-2-01/10.
Tworzą go: podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety. Podręcznik dla katechety zawiera scenariusze katechez oraz pomocne multimedialne do wszystkich jednostek lekcyjnych.
Pakiet koreluje proces katechetyczny, w którym biorą udział katecheta i uczeń.

Seria: Drogi Przymierza
Wydanie: pierwsze
Data wydania: maj 2014
ISBN: 978-83-277-0087-2
Stron: 124
Format: 165x235 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na zamówienie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "TAJEMNICE BOGAtego ŻYCIA"

KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "TAJEMNICE BOGAtego ŻYCIA"
KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "TAJEMNICE BOGAtego ŻYCIA"
Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Agnieszka Sętorek
Stron: 136
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7971-068-3
Rok wydania: 2014
Zeszyt ćwiczeń klasa VI "Tajemnice BOGAtego życia":

- zawiera zadania ułatwiające prowadzenie katechezy
- pomaga utrwalić materiał poznany podczas zajęć
- odzwierciedla tok katechezy zawarty w przewodniku metodycznym
- pozwala na zindywidualizowanie procesu nauczania, gdyż daje możliwość pracy z uczniami na różnym poziomie trudności
– pomaga uczniom pogłębić wiedzę o Bogu poprzez uzupełnianie tekstów, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, rozsypanek, puzzli logicznych, itp.
- daje możliwość samodzielnego sprawdzenia zdobytych informacji w krótkim quizie „Sprawdź swoją wiedzę”, do którego klucz odpowiedzi znajduje się na końcu zeszytu.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 9,90 zł
egz.

KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"

KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
KL 6 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W KOŚCIÓŁ"
Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie VI Szkoły Podstawowej
Zeszyt ćwiczeń zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 do podręcznika nr AZ-23-01/10-RA-2/15 Imprimatur: L.dz. 751/14, Radom, 11 lipca 2014r.

Redaktor: ks. prof. Stanisław Łabendowicz
Podtytuł: Wierzę w Kościół
ISBN 978-83-257-0747-7
Format: 16,5 x 23 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 128
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Dostępność: na zamówienie

Cena: 6,90 zł
egz.

KL. 6 SP KATECHIZM "W KOŚCIELE UMACNIAMY WIARĘ"

KL. 6 SP KATECHIZM "W KOŚCIELE UMACNIAMY WIARĘ"
KL. 6 SP KATECHIZM "W KOŚCIELE UMACNIAMY WIARĘ"
W Kościele umacniamy wiarę.

Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej

red. ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam BerskiZatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego:

Podręcznik nr AZ-23-01/10-KR-2/15 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie VI szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10.Numer Imprimatur
- dopuszczenia do druku

Nr 914/2014 z dnia 7.05.2014r.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 21,40 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony