Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

KL 4 SP ĆW.NPP

KL 4 SP ĆW.NPP
KL 4 SP ĆW.NPP
Zeszyt zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Zeszyt ćwiczeń do religii dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej.

Autor: Jan Doppke
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 128
Długość [mm]: 205
Szerokość [mm]: 145
Wysokość: 6
ISBN: 978-83-934728-4-0
EAN: 9788393472840
Indeks: ZB39F
Numer dopuszczenia: 01/10
Szkoła: Szkoła podstawowa
Klasa: Klasa 4 szkoły podstawowej

Dostępność: na magazynie

Cena: 9,40 zł
egz.

KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Karty pracu do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 72
rok wydania: 2013

Dostępność: na magazynie

Cena: 5,00 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Religia sp kl.4 podr.dla ucznia - Jestem chrześcijaninem
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 148
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-342-1
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-21-01/10/P0-1/11
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uwzględnić możliwości percepcyjne uczniów klasy czwartej. Podróż katechetyczna dla ucznia czwartej klasy rozpoczyna się od refleksji nad przyjaźnią oraz tym, jaką rolę odgrywa w niej miłość. Podręcznik to subtelne połączenie aspektu społecznego i eklezjalnego, na fundamencie nauki o Chrystusie.

Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka, tak aby nabyło ono umiejętność kształtowania właściwej hierarchii wartości w oparciu o znajomość Pisma Świętego, wzmocniło poczucie własnej tożsamości i kształtowało refleksyjną postawę wobec miejsca człowieka w świecie.

Podręcznik podzielony jest na pięć części, które koncentrują się na przyjaźni z Bogiem i relacjach z ludźmi. Zawiera 50 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.
Struktura jednostki lekcyjnej:

* Temat lekcji - wprowadza uczniów w tematykę lekcji, mobilizuje do samodzielnego zastanowienia się nad istotą zagadnienia.
* Cytaty biblijne -pomagają uczniom nawiązać osobistą relację z Bogiem. Wspierają rozwój wiary poprzez systematyczny kontakt ze Słowem Bożym. Przygotowują do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Cytaty zostały zaznaczone na niebiesko - pozwala to na ich szybkie odnalezienie na stronie i sprawia, że dzieciom łatwiej jest zrozumieć, że są one wyjątkowe - napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.
* Fotografie i rysunki - pełnią równie istotną rolę jak teksty. Poszerzają omawianą problematykę o dodatkowe treści. Skojarzenia, które wywołują, pozwalają uczniom lepiej zrozumieć omawiane problemy. Barwna szata graficzna sprawia ponadto, żer uczniowie chętnie korzystają z podręcznika i łatwiej odnajdują interesujące ich fragmenty. Pobudzają do spontanicznego i twórczego myślenia.
* Słownik (NOWOŚĆ!) – krótkie, łatwe do zrozumienia wyjaśnienia najważniejszych pojęć pojawiających się w treści lekcji. Wszystkie pojęcia zostały zebrane na końcu podręcznika w słownik zawierający ponad sto terminów.
* Komentarze – pomagają uczniom zrozumieć cytowany w czasie katechezy fragment Pisma Świętego i odnieść go do ich własnego życia.
* Modlitwa (NOWOŚĆ!) – teksty zostały dobrane tak, by ukazać uczniom bogactwo form i rodzajów modlitwy. Dzięki nim dzieci rozumieją, że jest ona podstawą życia chrześcijanina.
* Pytania – stanowią podsumowanie katechezy. Pozwalają na sprawdzenie, czy uczniowie dobrze zrozumieli przerabiany materiał. Pytania o charakterze otwartym zachęcają uczniów do samodzielnego przemyślenia omawianych kwestii. Skłaniają ich do skonstruowania wypowiedzi uzasadniającej zajęte stanowisko.
Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń rozwija zainteresowanie różnymi dziedzinami życia, wzbogaca słownictwo religijne, poznaje dzieła sztuki sakralnej i potrafi wskazać, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Dostępność: na magazynie

Cena: 17,60 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Podręcznik do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej AZ-21-01/10-LU-1/12

Podręcznik do nauczania religii w IV klasie szkoły podstawowej pt.: "Jestem chrześcijaninem", przygotowany pod redakcją ks. Waldemara Janigi, stanowi integralną część serii podręczników do nauczania religii pt.: "Z Bogiem na ludzkich drogach", powstających pod redakcją ks. Mariana Zająca. Podręczniki tej serii realizują Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 200
rok wydania: 2012

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 4 SP KATECHEZA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHEZA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHEZA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Podręcznik do religii dla IV klasy Szkoły Podstwowej
Nr programu AZ-2-01/10 Nr podręcznika AZ-21-01/10-RA-1/13 Imprimatur: L. dz. 894/12, Radom 14 czerwca 2012 r.

Redaktor: ks. prof. Stanisław Łabendowicz
Podtytuł: Jestem Chrześcijaninem
ISBN 978-83-257-0464-3
Format: 20,5 x 28,5 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 138
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Ilustrator: Jadwiga Daszyńska

Dostępność: na zamówienie

Cena: 18,10 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "MIEJSCA PEŁNE BOGActw"

KL 4 SP KATECHIZM "MIEJSCA PEŁNE BOGActw"
KL 4 SP KATECHIZM "MIEJSCA PEŁNE BOGActw"
Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Stron: 144
Oprawa: miękka, klejona
Format: 165x235
ISBN: 978-83-7660-591-3
Rok wydania: 2012
PODRĘCZNIK nr AZ-21-02/12-KI-1/12 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

W klasie IV wędrujemy do Biblii oraz do ważnych miejsc w historii zbawienia - akcentujemy wymiar biblijno-kerygmatyczny. W miejscach "pełnych BOGActw" uczeń poznaje istotne miejsca związane z historią zbawienia, w których Bóg jawi się jako Ten, który troszczy się o człowieka.

Podręcznik zawiera 60 jednostek zgrupowanych w siedmiu rozdziałach.
I. Wielki kosmos i moje podwórko
1. Miejsca wakacyjnych wspomnień – wspaniałość świata
2. Niebo i ziemia – cale stworzenie chwali Boga
3. Biblia – niezwykła biblioteka
4. W poszukiwaniu ogrodu Eden – opowiadanie o szczęściu
5. Za bramą raju – opowiadanie o nieszczęściu grzechu
6. Drogi powrotu – Bóg szuka tych, którzy zbłądzili
7. Serce otwarte dla wszystkich – pierwsze piątki miesiąca
8. Fatima – miejsce spotkania z Maryją
II. Szlak patriarchów
9. Przeprowadzka Abrahama do ziemi Kanaan
10. Kanaan – ziemia święta, darowana przez Boga
11. Egipt – kraina urodzaju i ziemia niewoli
12. Morze Czerwone – droga ucieczki i ocalenia
13. Przez pustynię pod Bożą opieką
14. Synaj – góra Bożych przykazań
15. Namiot Spotkania – miejsce szczególnej bliskości Boga
16. Cmentarz – miejsce pamięci i modlitwy
17. Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom
18. Sąd Boży - miejsce sprawiedliwości. (Chrystusa Króla)
19. Otwarte niebiosa – adwentowe wołanie
III. Ziemia Bożej obietnicy
20. Jordan – ostatnia przeszkoda w drodze do celu
21. Jerycho – miasto zdobyte Bożym sposobem
22. Jerozolima – królewska stolica
23. Świątynia – mieszkanie Boga
24. Izrael i Juda – podzielone królestwa
25. Babilonia – ziemia wygnania
IV. Szlak Pana Jezusa
26. Nazaret – anielska poczta od Boga
27. Ain Karim – niecodzienna podróż
28. Betlejem – grota Narodzenia
29. Ponownie Nazaret – rodzinny dom Jezusa
30. Pielgrzymka do świątyni
31. Wody Jordanu
32. Góra i równina – modlitwa i moc
33. Jezioro Genezaret – uciszenie burzy
34. Kafarnaum – nie wszędzie trzeba iść, wystarczy wierzyć
35. Na pustkowiu – niespotykana uczta
36. Tabor – Góra Przemienienia
37. Góra Błogosławieństw – wskazówki na drodze do szczęścia
38. Betania – przy grobie
39. Lourdes – troska o chorych
V. Droga pokuty
40. Nie tak szybko! – popielcowy przystanek
41. Pustynia Judzka – walka z pokusami
42. Wieczernik – ofiara z samego siebie
43. Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa
44. Dziedziniec Piłata – fałszywy proces
45. Ulice Jerozolimy – ostatnia droga
46. Golgota – najwyższa cena
47. Grób Jezusa – sobotnie czuwanie
VI. Szlak nowego życia
48. Pusty grób – największe zwycięstwo
49. Droga do Emaus – odkrywcza podróż
50. Przez zamknięte drzwi – niezwykłe wejście
51. Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo
52. Więzienna cela – moc modlitwy
53. Po krańce ziemi – apostolska misja
54. Dom Ojca – cel naszej wędrówki
VII. Szlak wiary
55. Na rozstaju dróg – przydrożne krzyże i kapliczki
56. Częstochowa – przed obliczem Matki
57. Łagiewniki – iskra Miłosierdzia
58. Wadowice – tu wszystko się zaczęło
59. Świątynia Opatrzności Bożej – wotum wdzięczności
60. Afryka i Azja – Ewangelia na krańcach świata

Dostępność: na zamówienie

Cena: 15,90 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "ZAPROSZENI PRZEZ BOGA"

KL 4 SP KATECHIZM "ZAPROSZENI PRZEZ BOGA"
KL 4 SP KATECHIZM "ZAPROSZENI PRZEZ BOGA"
Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
NOWA ZMIENIONA WERSJA PODRĘCZNIKA

Treści podręcznika skupione są wokół tematu przyjaźni dziecka z Jezusem, która wyraża się w trosce o życie duchowe, poznawanie liturgii Eucharystii oraz naśladowanie Mistrza w życiu codziennym.
Każdy rozdział składa się z kilku modułów treściowych, które rozpoczynają się tekstami Pisma Świętego oraz literackimi.
Treść jednostki lekcyjnej nawiązuje do sytuacji egzystencjalnej ucznia, aby ukazać mu informacje religijne wzbogacone o teksty biblijne, myśli świętych, fragmenty pieśni kościelnych itp.
Formacji ucznia służą pytania zebrane w polu POMYŚL.
Nowoczesna i kolorowa szata graficzna ułatwia dziecku zapamiętanie treści.
W podręczniku znajdują się również biografie: św. M. M. Alacouqe, bł. Jana Pawła II, bł. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Jana Beyzyma, św. Brata Alberta, i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, słownik nowo poznanych pojęć, Mały katechizm oraz modlitwy z liturgii Mszy świętej.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Poznaję Boga i w Niego wierzę" nr AZ-2-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-21-01/10-KR-2/12
Data dopuszczenia: 11.06.2012 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1627/2012


Seria: Drogi Przymierza
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2012
ISBN: 978-83-7505-779-9
Stron: 144
Format: 165x235 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na zamówienie

Cena: 18,00 zł
egz.

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Religia sp kl.4 karty pracy - Jestem chrześcijaninem
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 88
Wymiary: 165 x 235 mm
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-343-8
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-21-01/10/P0-1/11
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.

Karty pracy mogą zastąpić uczniowi zeszyt. Ćwiczenia w nich zawarte współgrają z realizacją tematów w podręczniku. Ich zastosowanie ułatwi utrwalenie przerobionego materiału. Proponowane zadania do wykonania dają uczniowi możliwość swobodnego konstruowania wypowiedzi

Dostępność: na zamówienie

Cena: 13,70 zł
egz.

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie IV Szkoły Podstawowej
Zeszyt ćwiczeń zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 do podręcznika nr AZ-21-01/10-RA-1/13 Imprimatur: L. dz. 894/12, Radom 14 czerwca 2012 r.

Redaktor: ks. prof. Stanisław Łabendowicz
Podtytuł: Jestem Chrześcijaninem
ISBN 978-83-257-0465-0
Format: 16,5 x 23 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 128
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Dostępność: na zamówienie

Cena: 7,90 zł
egz.

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "MIEJSCA PEŁNE BOGActw"

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "MIEJSCA PEŁNE BOGActw"
KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "MIEJSCA PEŁNE BOGActw"
Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Stron: 128
Oprawa: miękka, szyta
Format: 162x235
ISBN: 978-83-7660-615-6
Rok wydania: 2012
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr AZ-21-02/12-KI-1/12. Zawiera różnorodne zadania, które ułatwiają prowadzenie katechezy. Jest on skorelowany z przewodnikiem metodycznym i podręcznikiem ucznia. Uczniowie prowadzeni przez przewodnika Wszędka pogłębiają swoją wiedzę o Bogu uzupełniając teksty, rozwiązując rebusy, krzyżówki, puzzle logiczne. Każdy temat zawiera element „Sprawdź swoją wiedzę”. Uczeń może samodzielnie sprawdzać swoje odpowiedzi porównując je z wykazem na końcu zeszytu.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 9,90 zł
egz.

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "ZAPROSZENI PRZEZ BOGA"

KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "ZAPROSZENI PRZEZ BOGA"
KL 4 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "ZAPROSZENI PRZEZ BOGA"
Zeszyt ucznia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
NOWA ZMIENIONA WERSJA PODRĘCZNIKA

Zeszyt ucznia łączy w sobie formę ćwiczeń oraz notatnika.
Zadania do wykonania zostały zaproponowane jako uzupełnianie schematów, łączenie wyrażeń o podobnym znaczeniu, wpisywanie brakujących wyrazów itp.
W książce znajdują się również wolne miejsca na wykonanie prac plastycznych lub zadania domowego.

Seria: Drogi Przymierza
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2012
ISBN: 978-83-7767-074-3
Stron: 108
Format: 165x235 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na zamówienie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL. 4 SP KATECHEZA "SŁUCHAMY PANA BOGA"

KL. 4 SP KATECHEZA "SŁUCHAMY PANA BOGA"
KL. 4 SP KATECHEZA "SŁUCHAMY PANA BOGA"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik nr AZ-21-01-/10-KR-3/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10 "Poznaję Boga i w Niego wierzę".
Recenzenci: ks. dr Krzysztof Kantowski i ks. prof. dr hab. Stanisław Łabendowicz.


W czwartej klasie szkoły podstawowej wymagania stawiane uczniom są już zazwyczaj większe niż te z początku edukacji.
Na lekcjach katechezy pojawiają się też tematy, które bardziej angażują młodych ludzi w świadome budowanie własnej tożsamości religijnej i duchowej. To także czas, gdy młodzi zaczynają się angażować w życie swojej parafii, biorą aktywny udział spotkaniach formacyjnych, zaczynają udzielać się w grupach oazowych i w liturgicznej służbie ołtarza.
Ten podręcznik podejmuje właśnie temat wspólnoty, kościoła, wzrastania w wierze dzięki obecności przyjaciół i innych ludzi. Bardzo dobrze opracowane katechezy. Interesujące ćwiczenia, pogadanki i dyskusje. Nawet znudzeni uczniowie z tym podręcznikiem polubią katechezę! Polecamy!

Przykładowe tematy katechezy:
* Na katechezie w klasie czwartej. (Katecheza jest spotkaniem z panem Bogiem)
* Nasza wspólnota - jesteśmy przyjaciółmi. (Moi przyjaciele, koledzy i koleżanki)
* W wierze wzrastamy ze św. Szymonem z Lipnicy. (Święci dają nam dobry przykład)
* Tworzymy Kościół Chrystusowy. (Wspólnota parafialna i grupy formacyjne)

Dostępność: na zamówienie

Cena: 21,40 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony