Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Obecnie wydany Zeszyt ucznia ma nieco zmienioną grafikę w porównaniu z wcześniejszą edycją z 2011 r. Została ona dostosowana do wydawanych równolegle pomocy multimedialnych dla katechetów (płyty DVD). Poza tym nie różni się od dotychczasowych ćwiczeń dla ucznia: zadania, układ, treści obrazków i poleceń pozostały te same.

Zeszyt ucznia zawiera ćwiczenia, które pełnią przede wszystkim rolę formacyjną, a na drugim miejscu dydaktyczną. Mogą stać się pomocą w przygotowaniu dzieci do włączenia się w życie Kościoła.

Zadania dla uczniów spełniają wiele funkcji: wprowadzają w temat, aktywizują ucznia, pomagają pogłębić lub utrwalić treści.

Dziecko znajduje i zapoznaje się z poleceniami w Zeszycie ucznia z pomocą katechety, który odczytuje i wyjaśnia zadania.

Ćwiczenia zakładają twórczą pracę ucznia. Dziecko może uzupełniać ilustracje, układać obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne.

Dopasowując Zeszyt ucznia do edukacji wczesnoszkolnej, zadania wymagające czytania oraz pisemnego uzupełniania zaproponowano w jednostkach przewidzianych w drugim półroczu.

Seria: W drodze do Wieczernika »
Wydanie: drugie
Data wydania: maj 2016
ISBN978-83-277-1177-9
Stron 96
Format 205x240 mm
Oprawa miękka


Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL. 1 SP KATECHIZM "W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA"

KL. 1 SP KATECHIZM "W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA"
KL. 1 SP KATECHIZM "W DOMU BOŻYM I RODZINIE JEZUSA"
Oprawa: oprawa broszurowa
Autor: pod redakcją ks. prof. Stanisława Łabendowicza
Liczba stron: 168
Format okładki: B5
Rok wydania: 2002

Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Rok wydania: 2002
Format: B5
Stron: 168

Dostępność: na magazynie

Cena: 14,00 zł
egz.

KL 1 SP KATECHEZA "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP KATECHEZA "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP KATECHEZA "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Podręcznik do religii dla I klasy Szkoły Podstawowej
Nr programu AZ-1-01/10 Nr podręcznika AZ-11-01/10-RA-1/11 Imprimatur: L. dz. 925/11, Radom, 22 lipca 2011 r.

Redaktor: ks. prof. Stanisław Łabendowicz
Podtytuł: Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa
ISBN 978-83-257-0399-8
Format: 20,5 x 28,5 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 168
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Ilustrator: Jadwiga Daszyńska

Dostępność: na zamówienie

Cena: 16,00 zł
egz.

KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA"

KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA"
KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana ZającaPodręcznik dla 1 klasy szkoły podstawowej AZ-11-01/10-LU-1/12

Dzieci uczęszczające do klasy pierwszej, sześciolatki i siedmiolatki, swoje życie religijne wiążą z autorytetem, przyjmują wzorce od osób dla nich ważnych. Są to przede wszystkim rodzice, ale również księża, siostry zakonne oraz katecheci świeccy. Rozpoczynając naukę w klasie pierwszej dziecko wchodzi w nową rzeczywistość jaką jest dla niego szkoła. Nawiązuje nowe znajomości. Spotyka kolegów i nauczycieli. Stanowi to doskonałą okazję do rozwijania podstawowych umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 172
rok wydania: 2012

Dostępność: na zamówienie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Religia sp kl.1 podr.dla ucznia - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 124
Wymiary: 202x265 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-332-2
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-11-01/10/P0-1/11
Numer programu:AZ-1-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uwzględnić możliwości percepcyjne sześciolatków. Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka, tak aby poznało ono podstawowe prawdy wiary, pogłębiło świadomość potrzeby bycia dzieckiem Bożym i zrozumiało istotę przyjaźni z Bogiem.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia zajęć jest codzienne doświadczenie dziecka, a następnie łagodne przejście w wymiar religijny. W treści podręcznika szczególny nacisk położony jest na podmiotowość ucznia oraz indywidualizację procesu edukacyjnego
Podręcznik został podzielony na sześć części i zawiera 50 jednostek tematycznych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.

Struktura jednostki lekcyjnej:
- Temat lekcji - wprowadza uczniów tematykę lekcji, pozwala na samodzielne zastanowienie się nad istotą zagadnienia.

- Cytaty biblijne - wybrane, krótkie cytaty są łatwe do zapamiętania izrozumienia dla uczniów. Wprowadzają ich w świat Pisma Świętego i przygotowują do samodzielnej lektury Biblii. Cytaty zostały zaznaczone na niebiesko - pozwala to na ich szybkie odnalezienie na stronie i sprawia, że dzieciom łatwiej jest zrozumieć, że są one wyjątkowe - napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.

- Krótkie komentarze - stanowią podsumowanie najistotniejszego przesłania zawartego w treści katechezy. Dzięki nim uczniowie przeglądając podręcznik, mogą szybko przypomnieć sobie treść katechezy. Zamknięcie tematu lekcji w kilku zdaniach pomaga zapamiętać najważniejsze treści i pełni istotną rolę w czasie powtarzania materiału.

- Rysunki i fotografie - odgrywają najważniejszą rolę w zakresie przekazu treści nauczania. Pozwalają na rozwijanie wyobraźni uczniów, pełnią także funkcję informacyjną - poszerzają kontekst poruszanych zagadnień. Dzięki kolorowym ilustracjom oraz przyjaznej szacie graficznej uczniowie w pełni rozumieją omawiane zagadnienia.

- Pytania - nawiązują do wymagań zawartych w programie, określają zakres wiadomości i umiejętności, które dziecko powinno nabyć w trakcie katechezy. Otwarty charakter niektórych pytań zachęca do samodzielnego rozwijania zdobytej wiedzy i głębszego zastanowienia się nad poruszanymi problemami.

Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń będzie potrafił zinterpretować Przykazania Boże, nauczy się wyrażać swoją religijność za pomocą symboli, pogłębi przeżywanie modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, a także ukształtuje potrzebę stałego kontaktu z Pismem Świętym.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 15,60 zł
egz.

KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Podręcznik, który oddajemy do rąk uczniów i katechetów, w porównaniu z wcześniejszą edycją z 2011 r. ma nieznacznie zmienioną grafikę. Została ona dostosowana do wydawanych równolegle pomocy multimedialnych dla katechetów (płyty DVD). Nie różni się natomiast merytorycznie od dotychczasowego podręcznika z serii " W drodze do Wieczernika". Teksty, treść ilustracji i ich układ pozostały te same.

Podręcznik ukazuje Kościół jako rodzinę Pana Jezusa, w którą dziecko włączone jest poprzez sakrament chrztu.

Wprowadzone zostały katechezy mające przygotować ucznia klasy 1 do przeżywania okresów liturgicznych, uroczystości i świąt.

Każda jednostka lekcyjna rozmieszczona jest na dwóch sąsiadujących stronach, co z pewnością ułatwi uczniowi odnalezienie potrzebnych wiadomości.

W podręczniku znajdują się teksty PRZECZYTAJMY RAZEM! Stanowią one propozycję lektury podczas lekcji religii i do samodzielnej pracy w domu. Mogą również służyć jako wstęp do rozmów z dzieckiem na tematy religijne lub do wspólnej wieczornej modlitwy.

Ilustracje do tekstów przedstawiają sytuacje z codziennego życia dzieci i obrazy biblijne przygotowane specjalnie do książki lub będące reprodukcjami dzieł sztuki.

Na ostatnich stronach podręcznika, w rozdziale " Pacierz rodziny Jezusa", dzieci i rodzice znajdą teksty najważniejszych modlitw.

Seria: W drodze do Wieczernika »
Wydanie: drugie
Data wydania: Sierpień 2016 »
ISBN978-83-277-1176-2
Stron: 136
Format: 210x290 mm
Oprawa: miękka


Dostępność: na zamówienie

Cena: 18,00 zł
egz.

KL 1 SP KATECHIZM ŻYJEMY W BOŻYM ŚWIECIE NOWY'11

KL 1 SP KATECHIZM ŻYJEMY W BOŻYM ŚWIECIE NOWY'11
KL 1 SP KATECHIZM ŻYJEMY W BOŻYM ŚWIECIE NOWY'11
Podręcznik nr AZ-11-01/12-KI-1/12 zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/12 z dn. 4 I 2012.

Podręcznik zawiera 56 tematów. Odwołując się do codziennych doświadczeń dziecka, ukazuje otaczający je świat jako świat Boży. Łączy przy tym przekaz treści doktrynalnej (ilustracja lub fotografia oraz krótki tekst biblijny lub liturgiczny) z elementami różnorodnych ćwiczeń (uzupełnianie rysunku, kolorowanie, łączenie kropek, labirynt, witraż, wybór i grupowanie elementów, wycinanki i naklejki). Rozrysowane dynamicznie gesty pomagają w aktywizacji ruchowej i ubogacają naukę śpiewu. W drugim semestrze pojawiają się też ćwiczenia związane z czytaniem i pisaniem (np. uzupełnianie wyrazów, krzyżówka, kod literowo-liczbowy).

Dostępność: na zamówienie

Cena: 12,90 zł
egz.

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Religia sp kl.1 karty pracy - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 76
Wymiary: 202x265mm
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-333-9
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-11-01/10/P0-1/11
Numer programu:AZ-1-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.

Karty pracy stanowią uzupełnienie tematów lekcji zawartych w podręczniku. W ciekawy, angażujący sposób wprowadzają dzieci w życie Kościoła: m.in. rok liturgiczny, najważniejsze modlitwy. Zadania wychodzą od zdarzeń życiowych i czynią je miejscem spotkania Boga. Zawierają wiele ćwiczeń dostosowanych do wieku ucznia typu: pokoloruj, zaznacz, połącz, znajdź drogę itp. Atrakcyjnymi dodatkami są dołączone przestrzenne makiety kościoła i żłóbka, które stanowią doskonałą pomoc wizualną podczas przeprowadzania lekcji. Karty pracy mogą zastąpić zeszyt ucznia.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 13,70 zł
egz.

KL 1 SP.ĆW.NPP

KL 1 SP.ĆW.NPP
KL 1 SP.ĆW.NPP
Zeszyt zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 1 szkoły podstawowej.

Autor: Jan Doppke
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 116
Długość [mm]: 205
Szerokość [mm]: 145
ISBN: 978-83-934728-2-6
EAN: 9788393472826
Indeks: ZAOLK
Numer dopuszczenia: 01/10
Szkoła: Szkoła podstawowa
Klasa: Klasa 1 szkoły podstawowej

Dostępność: na zamówienie

Cena: 9,40 zł
egz.

KL. 1 SP ĆWICZENIA "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL. 1 SP ĆWICZENIA "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL. 1 SP ĆWICZENIA "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Ćwiczenia do podręcznika nr AZ-11-01/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodnie z programem nauczania numer AZ-1-01/10
Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Dr Aneta Frączak


Początek szkoły to dla każdego dziecka rzeczywistość pełna emocji i nowych doświadczeń. Pierwsza klasa jest właśnie z tego względu ogromnym przeżyciem nie tylko dla dzieci ale również dla ich rodziców. W perspektywie duchowego rozwoju pociech rozpoczyna się też etap stałego pozyskiwania wiedzy ważnej dla każdego wierzącego człowieka. To książka dla pierwszoklasistów, która z pewnością pomoże im w duchowym rozwoju a dla rodziców stanie się inspiracją do ciekawych rozmów ze swoimi "urwisami". Jest napisana przystępnym i zrozumiałym językiem, różnorodna pod względem treści ale też i bogata w ciekawe przykłady dostosowane do dziecięcego, wczesnoszkolnego postrzegania rzeczywistości.

Przykładowe tematy ćwiczeń:
* Spotkania dzieci Bożych w klasie pierwszej.
* Kiedy w mojej klasie wszyscy czują się dobrze?
* Św. Kinga patronką wspólnoty dzieci Bożych.
* Nasze powitania i pozdrowienia.

Megaczwórka umiejętności, które wzbogacają – prasowanka

Wydawałoby się, że dla dziecka nie ma nic prostszego niż słuchanie rodziców, nauczycieli, katechetów. Nie potrzeba do tego ani specjalnego oprogramowania, ani odpowiedniej pogody. W rzeczywistości słuchanie wśród dzieci okazuje się jednak umiejętnością rzadko spotykaną. Problem polega na tym, że bez niego trudno o zaufanie. Bez zaufania nie ma bliskości, a bez bliskości nie powstanie trwała i sensowna relacja między rodzicami, nauczycielami a dzieckiem. Niesłuchanie to bolączka każdego człowieka w każdych czasach. Bardzo chcemy być akceptowani i sądzimy, że mówiąc możemy to zdobyć. Zwykle przywiązujemy dużą wagę do mówienia. Tego przemawiania, przekonywania, ubierania myśli w słowa. Wszyscy mówią, ale niewielu zdaje się naprawdę słuchać. Jak więc słuchać, aby usłyszeć? Temu służy projekt Megaczwórka.

Megaczwórka to prasowanki przeznaczone dla dzieci z klas nauczania początkowego. Ilustrują one postawy komunikacyjne omawiane w trakcie katechez. Wzbudzają emocje, przypominają i równocześnie motywują dzieci do rozwoju postaw, które otwierają ludzi na siebie. Myślenie zakorzenione w Ewangelii, wsparcie wychowawczych działań katechetów oraz mówienie głosem zrozumiałym dla współczesnego dziecka to ogromne zalety tej propozycji.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 17,60 zł
egz.

KL. 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL. 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL. 1 SP KATECHIZM "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski
Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik nr AZ-11-01-/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodnie z programem nauczania numer AZ-1-01/10 "W drodze do Wieczernika".
Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Dr Aneta Frączak


Początek szkoły to dla każdego dziecka rzeczywistość pełna emocji i nowych doświadczeń. Pierwsza klasa jest właśnie z tego względu ogromnym przeżyciem nie tylko dla dzieci ale również dla ich rodziców.
W perspektywie duchowego rozwoju pociech rozpoczyna się też etap stałego pozyskiwania wiedzy ważnej dla każdego wierzącego człowieka. To książka dla pierwszoklasistów, która z pewnością pomoże im w duchowym rozwoju a dla rodziców stanie się inspiracją do ciekawych rozmów ze swoimi "urwisami". Jest napisana przystępnym i zrozumiałym językiem, różnorodna pod względem treści ale też i bogata w ciekawe przykłady dostosowane do dziecięcego, wczesnoszkolnego postrzegania rzeczywistości.

Przykładowe tematy katechezy:
* Spotkania dzieci Bożych w klasie pierwszej.
* Kiedy w mojej klasie wszyscy czują się dobrze?
* Św. Kinga patronką wspólnoty dzieci Bożych.
* Nasze powitania i pozdrowienia.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 17,60 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony