Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

Podręczniki i ćwiczenia do katechezy

KL 1 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"

KL 1 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
KL 1 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
Religia pgim kl.1 podr.dla ucznia - Moje miejsce w Kościele
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 260
Wymiary: 202x265mm
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-385-8
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-41-01/10/P0-1/11
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 12.09.2011r.

Podzielony jest na 6 działów i zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Zasugerowany układ ma pomóc uczniowi w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele. Zaproponowana tematyka porusza problemy egzystencjalne, które pomogą młodemu człowiekowi w przeanalizowaniu własnych postaw, działań i decyzji. Dostarczają również rzetelnej wiedzy teologicznej, opartej na nauczaniu Kościoła. Ciekawe połączenie współczesnych autorów i ich refleksji ze źródłami biblijnymi przygotują młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie i uświadomienia mu potrzeby podejmowania odpowiedzialnych decyzji, zgodnych z nauką Chrystusa. Stawiane uczniowi pytania, zainspirują go do kreatywnego myślenia, dialogu i dyskusji podczas lekcji. Doprowadzą młodzież do stwierdzenia, iż nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą, wiedzą a życiem osobistym. Ciekawa szata graficzna odgrywa istotną rolę dydaktyczno-wychowawczą i pomaga uczniowi w wykazaniu się wiedzą zdobytą na innych przedmiotach.

Dostępność: na magazynie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"

KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
KL 1 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA"
Obecnie wydany Zeszyt ucznia ma nieco zmienioną grafikę w porównaniu z wcześniejszą edycją z 2011 r. Została ona dostosowana do wydawanych równolegle pomocy multimedialnych dla katechetów (płyty DVD). Poza tym nie różni się od dotychczasowych ćwiczeń dla ucznia: zadania, układ, treści obrazków i poleceń pozostały te same.

Zeszyt ucznia zawiera ćwiczenia, które pełnią przede wszystkim rolę formacyjną, a na drugim miejscu dydaktyczną. Mogą stać się pomocą w przygotowaniu dzieci do włączenia się w życie Kościoła.

Zadania dla uczniów spełniają wiele funkcji: wprowadzają w temat, aktywizują ucznia, pomagają pogłębić lub utrwalić treści.

Dziecko znajduje i zapoznaje się z poleceniami w Zeszycie ucznia z pomocą katechety, który odczytuje i wyjaśnia zadania.

Ćwiczenia zakładają twórczą pracę ucznia. Dziecko może uzupełniać ilustracje, układać obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne.

Dopasowując Zeszyt ucznia do edukacji wczesnoszkolnej, zadania wymagające czytania oraz pisemnego uzupełniania zaproponowano w jednostkach przewidzianych w drugim półroczu.

Seria: W drodze do Wieczernika »
Wydanie: drugie
Data wydania: maj 2016
ISBN978-83-277-1177-9
Stron 96
Format 205x240 mm
Oprawa miękka


Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 1LO/T KATECHIZM "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"

KL 1LO/T KATECHIZM "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"
KL 1LO/T KATECHIZM "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"
Podręcznik skierowany jest do młodego człowieka poszukującego Boga w swoim życiu. Pomaga w odpowiedzi na pytanie, jak pokochać Jezusa, aby przeżyć przygodę miłości. Przejrzysty układ jednostek zawiera: wprowadzenie antropologiczne, naukę Kościoła (Biblia, Katechizm Kościoła Katolickiego, teksty Ojców Kościoła), tekst do zapamiętania stanowiący podsumowanie całej jednostki, oraz zadanie często inspirujące do samodzielnych poszukiwań. Szata graficzna stanowi nie tylko element estetyczny, ale jest jedną z form przekazu i inkulturacji.

Tematy katechez

I. U źródeł wiary
1. Kim jestem w perspektywie Bożego planu?
2. Duchowy wymiar człowieka – istota religii
3. Człowiek istotą religijną – tajemnica religii
4. Wielkie religie świata
5. Objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie
6. Wiara odpowiedzią na Boże objawienie
7. Obraz Jezusa w Ewangeliach
8. Chrystus i Jego Kościół
9. Sekty i „nowe ruchy religijne”
II. U źródeł moralności człowieka wierzącego
10. Godność osoby ludzkiej
11. Wolność i odpowiedzialność
12. Moralność czynów ludzkich
13. Świat ludzkich uczuć
14. Sumienie i jego kształtowanie
15. Normy i zasady moralne podstawą formacji sumienia
III. Drogowskazy wiary
16. Wiara jako odpowiedź na miłość Boga
17. Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego
18. Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga
19. Cnoty kardynalne i ich rola w życiu
20. Umiejętność życia według cnót
IV. Problemy moralności chrześcijańskiej
21. Grzech zerwaniem przymierza z Bogiem i ludźmi
22. Jest jeden Bóg – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”
23. Szacunek dla imienia Boga – „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno”
24. Niedzielny supermarket – ,,Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
25. Dlaczego rodzice są potrzebni? – „Czcij ojca twego i matkę twoją”
26. Spieszmy się kochać ludzi – „Nie zabijaj”
27. Ile jest warte życie ludzkie? – grzechy przeciw życiu
28. Niedoceniony skarb – chrześcijańskie powołanie do czystości
29. Wychowanie do czystości serca – „Nie cudzołóż”
30. Moralność Kalego – „Nie kradnij”
31. Dawać świadectwo prawdzie – „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”
32. Słowa, które ranią – wykroczenia przeciwko prawdzie
33. Radość posiadania – „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”
34. Grzechy główne i ich skutki
35. „Oczy szeroko zamknięte” – grzechy cudze i ich konsekwencje
36. „Nigdy nie będą odpuszczone” – grzechy przeciw Duchowi Świętemu
V. Dary łaski siłą wiary i moralności
37. Liturgia uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka
38. Dotknięcie tajemnicy Boga – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
39. Balsam dla duszy i ciała – sakramenty uzdrowienia człowieka
40. Sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła
41. Drogi wiary osób powołanych
42. Dwa stoły Eucharystii – stół słowa Bożego
43. Dwa stoły Eucharystii – stół chleba i wina
44. Komunia św. i jej owoce w życiu chrześcijanina
VI . Urzeczywistnianie wiary w życiu i w liturgii Kościoła (katechezy dodatkowe)
45. Prawda i piękno a sztuka sakralna
46. Podstawowe wartości etyczne
47. Człowiek, który może mnie zachwycić
48. Historia zbawienia w roku liturgicznym
49. Chrystus przyszedł, przychodzi, przyjdzie – Adwent
50. Boże Narodzenie w moim domu i w moim życiu
51. Wielki Post – wejście na drogę do miłości Ojca
52. Triduum Paschalne Chrystusa w liturgii Kościoła
53. Ogień Bożego Miłosierdzia
VII. Drogi do życia z Chrystusem
54. Nasi starsi bracia w wierze. Judaizm
55. Wspólnie i razem, ale inaczej. Przenikanie się kultur i religii
56. Religijno-społeczna rola zakonów
57. Kulturotwórcza rola zakonów
58. Chrześcijaństwo u podstaw państwa polskiego i świadomości polskiej
59. Rozum wsparty wiarą
60. Wiara wspierająca wolność

Dostępność: na magazynie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
Treści podręcznika skupione są wokół tematu odkrywania miłości Bożej w Piśmie świętym, osobie Jezusa Chrystusa, przeżywaniu roku liturgicznego oraz doświadczeniu życia codziennego (słuchanie, odpowiadanie, dziękowanie, przepraszanie, przebaczanie, przyjmowanie darów i obdarowywanie).
W książce znajdują się również nowe jednostki tematyczne, np. o Chrystusie Królu, Dobrym Pasterzu, Wniebowstąpieniu, Nawiedzeniu NMP , św. Józefie, św. Dominiku Savio.
Treści związane z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej w kl. 2 dotyczą sakramentów, pojęcia grzechu i nawrócenia, sumienia, miłosierdzia Bożego, warunków i formuły spowiedzi, gestów związanych z przyjęciem sakramentu pojednania i Eucharystii.
Teksty PRZECZYTAJMY RAZEM! zostały dostosowane do obniżonego wieku uczniów.
Szatę graficzną tworzy wiele nowych ilustracji.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "W drodze do Wieczernika" nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-12-01/10-KR-1/12
Data dopuszczenia: 7.05.2012 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1684/2012


Seria: W drodze do Wieczernika »
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2012
ISBN: 978-83-7767-057-6
Stron: 142
Format: 205x287 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na magazynie

Cena: 19,50 zł
egz.

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"

KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
KL 2 SP KATECHIZM "KOCHAMY PANA JEZUSA"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca.Podręcznik dla 2 klasy szkoły podstawowej AZ-12-01/10-LU-3/13

Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/10, pod redakcją ks. Piotra Goliszka.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 208
rok wydania: 2013

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 2 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "KOCHAMY PANA JEZUSA"

KL 2 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "KOCHAMY PANA JEZUSA"
KL 2 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "KOCHAMY PANA JEZUSA"
Ćwiczenia do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
Ćwiczenia zakładają samodzielną i twórczą pracę ucznia. Może on uzupełniać ilustracje, układać puzzle, tworzyć obrazy z wyciętych elementów i realizować własne pomysły plastyczne. Są tutaj również zadania wymagające większego skupienia: wypełnianie witrażyków, labirynty itp.
Zadania były konsultowane z nauczycielami religii i zostały dostosowane do możliwości dzieci siedmioletnich.

Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 3 SP KATECHIZM "JEZUS JEST Z NAMI"

KL 3 SP KATECHIZM "JEZUS JEST Z NAMI"
KL 3 SP KATECHIZM "JEZUS JEST Z NAMI"
Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
Stron: 160
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7660-816-7
Rok wydania: 2014
Podręcznik nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodny z programem AZ-1-01/12 z dnia 4 I 2012.

Podręcznik wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Zawiera 57 tematów, a w nich stałe elementy:
– słowa Pisma Świętego,
– zaproszenie do modlitwy,
– pytania do refleksji „Zastanów się”,
– teksty pieśni lub piosenek,
– zapiski z pamiętnika trzecioklasisty,
– teksty „Zapamiętaj”.

Jego atrakcyjna grafika i przyjazna narracja zachęcają do systematycznych spotkań z Jezusem.
Stałe elementy graficzne :
– porządkują i pomagają w zrozumieniu katechetycznych treści,
– umożliwiają głębsze ich przeżycie,
– ułatwiają zapamiętanie tego, co najważniejsze,
– wiążą Bożą naukę z chrześcijańską codziennością.

Dostępność: na magazynie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL 3 SP KATECHIZM "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"

KL 3 SP KATECHIZM "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
KL 3 SP KATECHIZM "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
Religia sp kl.3 podr.dla ucznia - Przyjmujemy Pana Jezusa
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 144
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-557-9
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-13-01/10/P0-1/13
Numer programu:AZ-1-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika:13.05.2013r.

Celem kształcenia w kl. III jest bezpośrednie przygotowanie dzieci do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
Program podobnie, jak w latach poprzednich nawiązuje do codziennych doświadczeń uczniów. Taka forma przekazu wiedzy ma na celu pomoc uczniom w świadomym przygotowaniu i przeżywaniu spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii.

Założenia organizacyjno – metodyczne jednostki lekcyjnej porządkują zdobytą przez uczniów wiedzę dotyczącą modlitwy, przykazań, sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii, oraz jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codziennym życiu.

Dostępność: na magazynie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JEZUS JEST Z NAMI"

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JEZUS JEST Z NAMI"
KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "JEZUS JEST Z NAMI"
Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
Stron: 128
Oprawa: miękka
Format: 205x275 mm
ISBN: 978-83-7660-818-1
Rok wydania: 2013
Zawarte w zeszycie zadania:
– ściśle wiążą się z treścią podręcznika
– stanowią istotną pomoc w realizacji celów katechetycznych i wymagań szczegółowych
– przez swą różnorodność (uzupełnianie tekstu, rysowanie, kolorowanie, rebusy, krzyżówki i inne łamigłówki oraz wycinanki i naklejki) wszechstronnie aktywizują ucznia i pobudzają do samodzielnej twórczej pracy
– posiadają zróżnicowany stopień trudności
– ich miejsce w toku lekcji oraz dodatkowe wskazówki opisane są w przewodniku metodycznym
– ułatwiają katechecie bieżącą ocenę pracy ucznia.

Dostępność: na magazynie

Cena: 12,90 zł
egz.

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"

KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
KL 3 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA"
Ćwiczenia do religii dla klasy III szkoły podstawowej

Władysław Kubik SJ (red)
Nowa Podstawa programowa katechezy:

- Zawartość pakietu edukacyjnego, który tworzą podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz podręcznik metodyczny dla katechety, zgodna jest ze znowelizowanym Programem nauczania religii. Jej treści dotyczą najważniejszych modlitw chrześcijańskich, znaczenia przykazań, świadomego udziału we Mszy Świętej (poszczególne części liturgii Eucharystii) oraz warunków dobrej spowiedzi.

- W tematykę wkomponowano również jednostki dotyczące świętych (św. Stanisław Kostka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus) oraz roku liturgicznego.

- Zeszyt ucznia ma inny format niż dotychczasowy. Po konsultacjach z katechetami, zawarte w nim zadania zostały dostosowane bardziej do możliwości dzieci ośmioletnich, a niektóre z nich zmienione.

Seria: W drodze do Wieczernika
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2013
ISBN: 978-83-7767-863-3
Stron: 152
Format: 205x240 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na magazynie

Cena: 12,50 zł
egz.

KL 3-LATKI KATECHIZM RADOSNE DZIECI BOŻE

KL 3-LATKI KATECHIZM RADOSNE DZIECI BOŻE
KL 3-LATKI KATECHIZM RADOSNE DZIECI BOŻE
Autor/Autorzy: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński
Stron: 48
Oprawa: miękka
Format: 220x220 mm
Rok wydania: 2015


Podręcznik do nauczania religii dla dzieci trzyletnich nr AZ-01-01/10-KI-1/15 zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10.

• Podręcznik obejmuje 40 jednostek.
• Omawiane zagadnienia (Moja rodzina; Świat wokół mnie; Mój dzień; To, co dla mnie ważne;
Kto mi pomaga?; Chwalę Boga zawsze i wszędzie), pokazują, że cała rzeczywistość, w której
funkcjonujemy, przeniknięta jest Bożą obecnością. Również jednostki mówiące o przyrodzie,
otoczeniu dziecka, zabawie, ważnych słowach oraz o osobach najbliższych dziecku przybliżają
prawdę o Bogu, który pierwszy nas ukochał i hojnie obdarował. Obcowanie z przyrodą
i ludźmi przynosi radość i pobudza do dziękowania dobremu Bogu za Jego dary.
• Podręcznik zawiera wiele propozycji aktywizujących naukę dziecka, zabawy, proste łamigłówki
i obrazki do pokolorowania. Książeczka pełni rolę zeszytu ćwiczeń. Dołączono wkładkę
z naklejkami oraz dodatek: „Baw się i ćwicz”.

Tematy katechez:

I. MOJA RODZINA
1. Bawimy się zgodnie
2. Mój dom
3. Mama
4. Tata
5. Babcia i dziadek
6. Jezus
7. Mama Jezusa

II. ŚWIAT WOKÓŁ MNIE
8. Piękne rośliny
9 . Owoce i warzywa
10. Zwierzęta żyjące na ziemi
11. Ptaki i ryby
12. Słońce i księżyc
13. Anioł
14. Wynalazki

III. MÓJ DZIEŃ
15. Myję się
16. Ubranie i strój
17. Przy posiłku
18. Zabawa i nauka
19. Modlitwa
20. Idę spać

IV. TO CO DLA MNIE WAŻNE
21. Ważne słowa
22. Pismo Święte
23. Kościół
24. Muzyka
25. Kocham
26. Pomagam
27. Jestem wesoły
28. Smutno mi

V. KTO MI POMAGA
29. W przedszkolu
30. Ksiądz
31. W sklepie
32. U lekarza
33. Listonosz
34. Na ulicy

VI. CHWALĘ BOGA ZAWSZE I WSZĘDZIE
35. Cmentarz
36. Święty Mikołaj
37. Boże Narodzenie
38. Krzyż
39. Wielkanoc
40. Wakacje

Dostępność: na magazynie

Cena: 11,90 zł
egz.

KL 4 SP ĆW.NPP

KL 4 SP ĆW.NPP
KL 4 SP ĆW.NPP
Zeszyt zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Zeszyt ćwiczeń do religii dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej.

Autor: Jan Doppke
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 128
Długość [mm]: 205
Szerokość [mm]: 145
Wysokość: 6
ISBN: 978-83-934728-4-0
EAN: 9788393472840
Indeks: ZB39F
Numer dopuszczenia: 01/10
Szkoła: Szkoła podstawowa
Klasa: Klasa 4 szkoły podstawowej

Dostępność: na magazynie

Cena: 9,40 zł
egz.

KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP ĆWICZENIA "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Karty pracu do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 72
rok wydania: 2013

Dostępność: na magazynie

Cena: 5,00 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Religia sp kl.4 podr.dla ucznia - Jestem chrześcijaninem
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 148
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-342-1
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-21-01/10/P0-1/11
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 09.05.2011r.

Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej zostały tak przygotowane, aby uwzględnić możliwości percepcyjne uczniów klasy czwartej. Podróż katechetyczna dla ucznia czwartej klasy rozpoczyna się od refleksji nad przyjaźnią oraz tym, jaką rolę odgrywa w niej miłość. Podręcznik to subtelne połączenie aspektu społecznego i eklezjalnego, na fundamencie nauki o Chrystusie.

Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka, tak aby nabyło ono umiejętność kształtowania właściwej hierarchii wartości w oparciu o znajomość Pisma Świętego, wzmocniło poczucie własnej tożsamości i kształtowało refleksyjną postawę wobec miejsca człowieka w świecie.

Podręcznik podzielony jest na pięć części, które koncentrują się na przyjaźni z Bogiem i relacjach z ludźmi. Zawiera 50 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach.
Struktura jednostki lekcyjnej:

* Temat lekcji - wprowadza uczniów w tematykę lekcji, mobilizuje do samodzielnego zastanowienia się nad istotą zagadnienia.
* Cytaty biblijne -pomagają uczniom nawiązać osobistą relację z Bogiem. Wspierają rozwój wiary poprzez systematyczny kontakt ze Słowem Bożym. Przygotowują do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Cytaty zostały zaznaczone na niebiesko - pozwala to na ich szybkie odnalezienie na stronie i sprawia, że dzieciom łatwiej jest zrozumieć, że są one wyjątkowe - napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.
* Fotografie i rysunki - pełnią równie istotną rolę jak teksty. Poszerzają omawianą problematykę o dodatkowe treści. Skojarzenia, które wywołują, pozwalają uczniom lepiej zrozumieć omawiane problemy. Barwna szata graficzna sprawia ponadto, żer uczniowie chętnie korzystają z podręcznika i łatwiej odnajdują interesujące ich fragmenty. Pobudzają do spontanicznego i twórczego myślenia.
* Słownik (NOWOŚĆ!) – krótkie, łatwe do zrozumienia wyjaśnienia najważniejszych pojęć pojawiających się w treści lekcji. Wszystkie pojęcia zostały zebrane na końcu podręcznika w słownik zawierający ponad sto terminów.
* Komentarze – pomagają uczniom zrozumieć cytowany w czasie katechezy fragment Pisma Świętego i odnieść go do ich własnego życia.
* Modlitwa (NOWOŚĆ!) – teksty zostały dobrane tak, by ukazać uczniom bogactwo form i rodzajów modlitwy. Dzięki nim dzieci rozumieją, że jest ona podstawą życia chrześcijanina.
* Pytania – stanowią podsumowanie katechezy. Pozwalają na sprawdzenie, czy uczniowie dobrze zrozumieli przerabiany materiał. Pytania o charakterze otwartym zachęcają uczniów do samodzielnego przemyślenia omawianych kwestii. Skłaniają ich do skonstruowania wypowiedzi uzasadniającej zajęte stanowisko.
Dzięki naszemu podręcznikowi uczeń rozwija zainteresowanie różnymi dziedzinami życia, wzbogaca słownictwo religijne, poznaje dzieła sztuki sakralnej i potrafi wskazać, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Dostępność: na magazynie

Cena: 17,60 zł
egz.

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"

KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
KL 4 SP KATECHIZM "JESTEM CHRZEŚCIJANINEM"
Podręcznik do religii dla 4 klasy szkoły podstawowej AZ-21-01/10-LU-1/12

Podręcznik do nauczania religii w IV klasie szkoły podstawowej pt.: "Jestem chrześcijaninem", przygotowany pod redakcją ks. Waldemara Janigi, stanowi integralną część serii podręczników do nauczania religii pt.: "Z Bogiem na ludzkich drogach", powstających pod redakcją ks. Mariana Zająca. Podręczniki tej serii realizują Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r.

format: 200 x 287
oprawa: miękka
strony: 200
rok wydania: 2012

Dostępność: na magazynie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 4-LATEK KATECHEZA "ŚWIAT DZIECKA BOŻEGO"

KL 4-LATEK KATECHEZA "ŚWIAT DZIECKA BOŻEGO"
KL 4-LATEK KATECHEZA "ŚWIAT DZIECKA BOŻEGO"
Autor/Autorzy: Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek
Stron: 60
Oprawa: miękka
Format: 220x220 mm
ISBN: 978-83-7971-284-7
Rok wydania: 2015
Podręcznik nr AZ-02-01/10-KI-3/16 zgodny programem nauczania nr AZ-0-01/10.

• Podręcznik zawiera 53 tematy.
• Katechezy czterolatków zmierzają do tego, aby dziecko w najbliższym dla siebie środowisku
grupy rówieśniczej i rodziny uruchomiło nowe zdolności poznawcze. Służą temu barwne ilustracje
dotyczące typowych sytuacji z życia dziecka oraz związane z nimi różnorodne zadania (kolorowanie i uzupełnianie ilustracji z wykorzystaniem naklejek, rysowanie według wzoru
i po śladzie, łączenie elementów w pary, labirynt). Najważniejsze czynności oznaczone są charakterystycznymi ikonkami.

Spis tematów


I. Ja i ludzie wokół mnie
1. Mam koleżanki i kolegów.
2. Spotykamy się razem, aby chwalić Boga.
3. Kocham tych, którzy się mną opiekują.
4. Radość życia w rodzinie.
5. Troszczę się o moją rodzinę.
6. Potrzebuję spotkań z innymi ludźmi.
7. To jest mój dom.


II. Odkrywam Boży świat
8. Świat, w którym żyję.
9. Rośliny – dar od Boga.
10. Dziękujemy Bogu za zwierzęta.
11. Poznaję dzieła Boga i ludzi.
12. Cieszę się, że Bóg dał mi życie
13. Całym sobą chwalę Boga.
14. Potrzebuję wody, aby żyć.
15. Światło pomaga żyć.


III. Moje spotkania z Bogiem
16. Dziękuję Bogu za chrzest.
17. Moja pierwsza modlitwa.
18. Modlitwa w mojej rodzinie.
19. W niedzielę spotykamy się w kościele.
20. Modlimy się w kościele.
21. Gesty i znaki religijne.
22. Śpiewamy Bogu w kościele.


IV. Czytam i uczę się o Jezusie
23. Pismo Święte – wyjątkowa księga.
24. Mam dziś święto. Świętujemy razem.
25. Rodzina Jezusa.
26. Jezus mówi o Ojcu.
27. Cieszymy się, że Jezus nas kocha.
28. Jezus uzdrawia.
29. Jezus czyni cuda.


V. Wiem, jak postępować
30. Jestem dzielny, gdy choruję.
31. Okazuję miłość wszystkim ludziom.
32. Moje postępowanie.
33. Umiem odróżnić dobro od zła.
34. Ważne słowa.
35. Umiem się przyznać do winy.
36. Czasem jest mi smutno.
37. Zawsze mówię prawdę.
38. Bóg mi zawsze wybacza.
39. Nie gniewam się i wybaczam innym.
40. Jestem przyjacielem.


VI. Z Bogiem przez rok przedszkolny
41. Cisza jest ważna.
42. Bóg wybiera Maryję na Matkę Jezusa i Józefa na opiekuna.
43. Mikołaj uczy mnie dobroci.
44. Razem ubieramy choinkę.
45. Jezus urodził się w stajence.
46. Śpiewamy małemu Jezusowi kolędy.
47. Krzyż – cierpienie i śmierć Jezusa.
48. Pokarmy w moim koszyku wielkanocnym.
49. Wielkanoc – Jezus żyje.
50. Maryja naszą Matką.
51. Kocham moją mamę.
52. Kocham mojego tatę.
53. Wakacyjny odpoczynek.

Dostępność: na magazynie

Cena: 12,90 zł
egz.

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "SPOTKANIA uBOGAcające"

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "SPOTKANIA uBOGAcające"
KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "SPOTKANIA uBOGAcające"
Autor/Autorzy: Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska, Jolanta Konat
Stron: 136
Oprawa: miękka, szyta
Format: 162x235
ISBN: 978-83-7660-868-6
Rok wydania: 2013
Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr AZ-22-02/12-KI-1/13. Zawiera różnorodne zadania ułatwiające prowadzenie katechezy. Pomaga uczniom pogłębić wiedzę o Bogu poprzez uzupełnianie tekstów, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, rozsypanek, puzzli logicznych, itp. Proponuje różnorakie zadania, dostosowane do potrzeb uczniów zarówno zdolnych, jak i z problemami edukacyjnymi. Daje możliwość uczniom samodzielnego sprawdzenia zdobytych informacji w krótkim quizie „Sprawdź swoją wiedzę”, do którego klucz odpowiedzi znajduje się na końcu zeszytu.

Dostępność: na magazynie

Cena: 9,90 zł
egz.

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W BOGA"

KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W BOGA"
KL 5 SP ZESZYT ĆWICZEŃ "WIERZĘ W BOGA"
Religia sp kl.5 karty pracy - Wierzę w Boga
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 104
Wymiary: 202x265 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-466-4
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-22-01/10/P0-1/12
Numer programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 14.05.2012r.

Ciekawe pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią zajęcia

Zaproponowane treści pomogą w poszukiwaniu wzorców osobowych i w zrozumieniu istoty człowieczeństwa
Fotografie i rysunki zachęcą uczniów do aktywności
Cytaty z Pisma Świętego pomogą w kształtowaniu postawy wdzięczności Bogu za ofiarowaną miłość
Proponowane treści korelują z zagadnieniami poruszanymi na innych przedmiotach

Dostępność: na magazynie

Cena: 13,70 zł
egz.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony