Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

KL 1 LO PORADNIK METODYCZNY "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W KOŚCIELE"

KL 1 LO PORADNIK METODYCZNY "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W KOŚCIELE"
KL 1 LO PORADNIK METODYCZNY "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W KOŚCIELE"
Poradnik metodyczny do religii dla 1 klasy ponadgimnazjalnej AZ-41-01/10-LU-1/12

Podręcznik do nauczania religii w I klasie ponadgimnazjalnej pt. "Świadczę o Jezusie w Kościele" należy do serii podręczników pt. "Z Bogiem na ludzkich drogach" powstających pod redakcją ks. Mariana Zająca. Jego redaktorami są kapłani Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Wiesław Galant oraz ks. Robert Strus. Cała seria podręczników realizuje Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r.

format: 165 x 235
oprawa: miękka
strony: 400
rok wydania: 2012

Dostępność: na zamówienie

Cena: 27,90 zł
egz.

KL 1 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W KOŚCIELE"

KL 1 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W KOŚCIELE"
KL 1 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W KOŚCIELE"
Podręcznik metodyczny do religii dla klasy I liceum i technikum

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
Nowa podstawa programowa
GRATIS
Płyta DVD z pomocami dydaktycznymi do tablic interaktywnych

Podręcznik metodyczny W Kościele stanowi pierwszą część pakietu edukacyjnego z serii Drogi świadków Chrystusa.

Poradnik dla katechetów zawiera:
- scenariusze katechez
- pomocne multimedialne (prezentacje, nagrania, krótkie filmy itp.) do wszystkich jednostek lekcyjnych.

Pomoce mogą być prezentowane przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.

Seria Drogi świadków Chrystusa. ma na celu wspieranie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w dawaniu świadectwa wiary w Kościele, świecie oraz rodzinie. Odwołując się do doświadczenia katechizowanych, a także tekstów źródłowych (Pismo święte, KKK, wypowiedzi papieży itp.), wykorzystując różne metody i formy pracy, w tym nowoczesne środki dydaktyczne, materiały pomagają nastolatkom w tworzeniu światopoglądu chrześcijańskiego.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 26,30 zł
egz.

KL 1 LO/TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"

KL 1 LO/TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
KL 1 LO/TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
Religia pgim kl.1 poradnik metodyczny - Moje miejsce w Kościele
Ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Liczba stron: 172
Wymiary: 145x205 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-387-2
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-41-01/10/P0-1/11
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 12.09.2011r.

Zawiera 56 jednostek lekcyjnych ujętych w 6 działach. Scenariusze jednostek lekcyjnych zostały tak ułożone, by zainspirować ucznia do kreatywnego myślenia. Zaproponowany sposób przeprowadzenia lekcji ukierunkuje na syntezę i wyciąganie wniosków, co pomoże uczniowi w rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym. Atrakcyjne rozwiązania metodyczne systematyzują zakres wiadomości i utrwalają zdobytą wiedzę. Projekt przeprowadzenia lekcji ma przygotować młodzież do ukształtowania w sobie potrzeby świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła. Scenariusze zajęć są propozycją autorów. Pozwala to na wykorzystanie twórczych inspiracji uczącego. Proponowany sposób przeprowadzenia zajęć sprawi, że zdobyta wiedza pozostanie w pamięci ucznia, a nauczanie Kościoła poznane na drodze własnych doświadczeń stanie się źródłem trwale nabytych umiejętności.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 24,70 zł
egz.

KL 1LO/T PRZEWODNIK METODYCZNY "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"

KL 1LO/T PRZEWODNIK METODYCZNY "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"
KL 1LO/T PRZEWODNIK METODYCZNY "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"
Autor/Autorzy: pod red. ks. dr Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak
Stron: 256
Oprawa: miękka, klejona
Format: 165x235
ISBN: 978-83-7660-597-5
Rok wydania: 2012
AZ-41-03/12-KI-1/12

Każdy scenariusz został opracowany według schematu: wprowadzenie, podanie prawdy, pogłębienie, zastosowanie, zakończenie. Zaproponowane scenariusze poprzedzone są szczegółowo sformułowanymi celami operacyjnymi, co pozwali na szybką orientację w proponowanej treści. Wielość stosowanych metod czyni podręcznik twórczą i atrakcyjną pomocą dla katechety.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 11,30 zł
egz.

KL 2 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W ŚWIECIE"

KL 2 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W ŚWIECIE"
KL 2 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W ŚWIECIE"
Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
GRATIS
Płyta DVD z pomocami dydaktycznymi do tablic interaktywnych

Podręcznik metodyczny W świecie stanowi drugą część pakietu edukacyjnego z serii Drogi świadków Chrystusa.

Poradnik dla katechetów zawiera:
- scenariusze katechez
- pomocne multimedialne (prezentacje, nagrania, krótkie filmy itp.) do wszystkich jednostek lekcyjnych.

Pomoce mogą być prezentowane przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.

Seria Drogi świadków Chrystusa. ma na celu wspieranie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w dawaniu świadectwa wiary w Kościele, świecie oraz rodzinie. Odwołując się do doświadczenia katechizowanych, a także tekstów źródłowych (Pismo święte, KKK, wypowiedzi papieży itp.), wykorzystując różne metody i formy pracy, w tym nowoczesne środki dydaktyczne, materiały pomagają nastolatkom w tworzeniu światopoglądu chrześcijańskiego.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 26,30 zł
egz.

KL 2 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"

KL 2 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"
KL 2 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"
Religia pgim kl.2 poradnik metodyczny - Moje miejsce w świecie

Liczba stron: 236
Wymiary: 145 x 205
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-473-2
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-42-01/10/P0-1/12
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 21.11.2012r.

Poradnik zawiera 56 scenariuszy stanowiących propozycję dla nauczyciela. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją szkolną, dzięki czemu przekaz wiary na tym poziomie, czyni je bliższymi życiu młodego człowieka. Mogą one być punktem odniesienia do dyskusji na lekcjach innych przedmiotów i pogłębionej refleksji w edukacji szkolnej.
Cele lekcji powinny być realizowane w ramach danego tematu. Tak zaplanowana jednostka lekcyjna sprzyja poprawie efektów kształcenia. Zaproponowane metody pracy sprzyjają dyskusjom co pomoże w odkryciu drogi życiowej, swojego powołania.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 24,70 zł
egz.

KL 2LO/T PRZEWODNIK METODYCZNY "NA DROGACH WIARY"

KL 2LO/T PRZEWODNIK METODYCZNY "NA DROGACH WIARY"
KL 2LO/T PRZEWODNIK METODYCZNY "NA DROGACH WIARY"
Autor/Autorzy: red. ks. J. Czerkawski, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Stron: 352
Oprawa: miękka
Format: 162x235 mm
ISBN: 978-83-7660-870-9
Rok wydania: 2013
Przewodnik metodyczny do podręcznika nr AZ-42-03/12-KI-2/13 zgodnego z programem nauczania religii nr AZ-4-03/12

Przewodnik metodyczny zawiera gotowe scenariusze wraz z materiałami źródłowymi, które mogą być wykorzystane w całości, bądź też stać się inspiracją dla własnych opracowań katechety.


Rozpoczyna się cyklem katechez związanych z katolickim Credo. Zwracają one uwagę na Boga, przybliżają Jego działanie, tak by poszerzyć horyzont uczniów o duchowe zaplecze rzeczywistości ziemskiej. Człowiek ukazany jest w niej jako dzieło Boga i odbicie Jego wielkości.


Rozdział II – Moja modlitwa uwypukla najpierw jej indywidualny wymiar, co ma prowadzić do modlitwy wspólnotowej, liturgicznej, która również pozwoli wyjść z sytuacji zagubienia w dzisiejszym hałaśliwym świecie.
Kolejne katechezy dostarczają uczniom pomocy w odkryciu, że Kościół nie jest instytucją, która ogranicza i zniewala, ale wspólnotą, w której mają przeznaczone dla siebie miejsce i za którą powinni czuć się odpowiedzialni (Rozdział III – Wspólnotowy wymiar mojego Kościoła). Wiara nie jest sprawą prywatną, dlatego uczniowie powinni zdobywać umiejętność manifestowania jej w swoim środowisku.


Rozdział IV (Z wiarą w roku liturgicznym) przypomina o znaczeniu liturgii w życiu chrześcijan. Dla wielu uczniów Boże Narodzenie i Wielkanoc są szczególną mobilizacją do pogłębienia swojego związku z Chrystusem.
Rozdział V (Moje korzenie, moja przeszłość) podejmuje problematykę naszego miejsca i naszych zadań w Europie jako ludzi wierzących, realizując wskazanie Jana Pawła II, by „dobrze się zastanowić nad rzeczywistością Europy i europejskości”.


Rozdział VI (Moja miłość w perspektywie wieczności) zawiera tematy nie połączone w logiczny blok. Kilka z nich dotyczy roku liturgicznego, inne zaś są tematami okolicznościowymi.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 11,30 zł
egz.

KL 3 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"

KL 3 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"
KL 3 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"
Religia pgim kl.3 poradnik metodyczny - Moje miejsce w rodzinie
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 216
Wymiary: 145 x 205
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-568-5
Rok wydania: 2014
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Szkoła: Szkoła ponadgimnzjalna
Klasa: klasa 3
Rodzaj: Książka

AZ-43-01/10-P0-1/14
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r.

Poradnik zawiera 56 scenariuszy stanowiących propozycję dla nauczyciela. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją szkolną, dzięki czemu przekaz wiary na tym poziomie, czyni je bliższymi życiu młodego człowieka. Mogą one być punktem odniesienia do dyskusji na lekcjach innych przedmiotów i pogłębionej refleksji w edukacji szkolnej.
Cele lekcji powinny być realizowane w ramach danego tematu. Tak zaplanowana jednostka lekcyjna sprzyja poprawie efektów kształcenia. Zaproponowane metody pracy sprzyjają dyskusjom co pomoże w odkryciu drogi życiowej, swojego powołania.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 24,70 zł
egz.

KL 3 TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "ZA PROGIEM NADZIEI"

KL 3 TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "ZA PROGIEM NADZIEI"
KL 3 TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "ZA PROGIEM NADZIEI"
Autor/Autorzy: Praca zbiorowa, red.: S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz
Stron: 400
Oprawa: miękka, klejona
Format: 162x235 mm
ISBN: 978-83-7660-892-1
Rok wydania: 2014
Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/12.

• Zawiera gotowe scenariusze wraz z materiałami źródłowymi, które mogą być wykorzystane
w całości, bądź też stać się inspiracją dla własnych opracowań katechety.
• Tematy pierwszego rozdziału „Źródła nadziei” czerpią inspirację z adhortacji apostolskiej
Ojca Świętego Benedykta XVI Verbum Domini oraz cyklicznych obchodów Niedzieli Biblijnej,
których celem jest szeroka popularyzacja Pisma Świętego i przygotowanie do jego samodzielnej
lektury.
• Rozdział drugi „Cała nadzieja w Chrystusie”, rozpoczynający się głoszeniem kerygmatu, ma
przypomnieć to, co w Ewangelii jest najważniejsze, doprowadzając młodzież do odnowienia
i pogłębienia osobistej relacji z Chrystusem.
• Temat „Znaki firmowe Boga – owoce Ducha Świętego” jest pomostem do treści rozdziału trzeciego
„«Nie dajcie się zwieść» – pułapki złudnej nadziei”, ukazującego podstępne działanie zła.
Dzięki duchowemu wyposażeniu młodzież będzie mogła odróżnić prawdziwą wiarę i nadzieję
od ich neopogańskich, okultystycznych „podróbek”.
• Katechezy rozdziału czwartego „Urzeczywistnianie nadziei pokładanej w nas” wychodzą naprzeciw
moralnym problemom współczesnego świata, w którym nie jest łatwe rozróżnienie
dobra i zła.
• Wreszcie ostatni, piąty rozdział „Świadectwo spełnianej nadziei. Rok liturgiczny” ukazuje,
jak nasza chrześcijańska nadzieja spełnia się w zbawczych wydarzeniach, celebrowanych
w ciągu roku liturgicznego.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 11,30 zł
egz.

KL 3 TECHNIKUM PORADNIK METODYCZNY "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA"

KL 3 TECHNIKUM PORADNIK METODYCZNY "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA"
KL 3 TECHNIKUM PORADNIK METODYCZNY "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA"
Poradnik metodycny do religii dla 3 klasy technikum AZ-63-01/10-LU-1/15

Na uwagę w poradniku metodycznym zasługuje szczegółowe rozpracowanie katechez. To nieoceniona pomoc dla nauczycieli religii. Znajdziemy w nim różnorodne treści: świadectwa, opowiadania, życiorysy, opisy wydarzeń historycznych i analizę tekstów Pisma Świętego. Metody są interesujące, techniki i środki dydaktyczne dobrze dobrane do poszczególnych katechez. Dołączona płyta CD zawiera praktyczne pomoce katechetyczne.

format: 165 x 235
oprawa: miękka
strony: 424
rok wydania: 2015

Dostępność: na zamówienie

Cena: 28,40 zł
egz.

KL 3/4 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W RODZINIE"

KL 3/4 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W RODZINIE"
KL 3/4 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY "W RODZINIE"
Podręcznik metodyczny dla III klasy liceum oraz IV technikum

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
GRATIS
Płyta DVD z pomocami dydaktycznymi do tablic interaktywnych

Podręcznik metodyczny W rodzinie stanowi trzecią część pakietu edukacyjnego z serii Drogi świadków Chrystusa.

Poradnik dla katechetów zawiera:
- scenariusze katechez
- pomocne multimedialne (prezentacje, nagrania, krótkie filmy itp.) do wszystkich jednostek lekcyjnych.

Pomoce mogą być prezentowane przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.

Seria Drogi świadków Chrystusa. ma na celu wspieranie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w dawaniu świadectwa wiary w Kościele, świecie oraz rodzinie. Odwołując się do doświadczenia katechizowanych, a także tekstów źródłowych (Pismo święte, KKK, wypowiedzi papieży itp.), wykorzystując różne metody i formy pracy, w tym nowoczesne środki dydaktyczne, materiały pomagają nastolatkom w tworzeniu światopoglądu chrześcijańskiego.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 26,30 zł
egz.

KL 3/4 LO/TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "W BOGACTWIE MIŁOŚCI"

KL 3/4 LO/TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "W BOGACTWIE MIŁOŚCI"
KL 3/4 LO/TECH PRZEWODNIK METODYCZNY "W BOGACTWIE MIŁOŚCI"
Autor/Autorzy: praca zbiorowa pod red. ks. dr Krzysztofa Mielnickiego, Elżbiety Kondrak, Eweliny Parszewskiej
Stron: 264
Oprawa: miękka, klejona
Format: 162x235 mm
ISBN: 978-83-7971-072-0
Rok wydania: 2014
• Człowiek przychodzi na świat w rodzinie, w niej dorasta i w niej przygotowuje się, aby założyć kiedyś własną. Tę tematykę proponują wchodzącej w dorosłe życie młodzieży katechezy rozdziału I – Na progu małżeństwa i rodziny. Ukazują one mądrość i piękno Bożych zamysłów, doskonale wpisujących się w najgłębsze potrzeby ludzkich serc.

• U progu dorosłości młodzież wchodzi w nowe relacje społeczne, co wiąże się z odpowiedzialnością za swoich bliskich, Ojczyznę i własne środowisko. Tematyka rozdziału II (Życie z ludźmi i dla ludzi) zachęca do realizacji i rozwoju własnego człowieczeństwa poprzez pracę, która już ze swej natury powinna ubogacać wewnętrznie, dawać radość i służyć związkom rodzinnym.

• Wszyscy ochrzczeni mają obowiązek troszczyć się o rozwój własnego życia duchowego i dawać świadectwo swej wiary. W klasie maturalnej przypomina tę prawdę rozdział III (Miłość i wiara w moim życiu). Uczniowie staną się odpowiedzialni przed Bogiem za wiarę najbliższych, szczególnie zaś za wiarę przyszłego współmałżonka i dzieci.

• Dziś chrześcijaństwo jest kwestionowane. Świat proponuje młodzieży różne sposoby na realizację życia. Zawartość rozdziału IV kieruje uczniów na problem, jak żyć z wiarą w świecie i dla świata. Wybór, które wartości postawić na pierwszym miejscu, należy do ucznia, ale rolą uczącego jest sprawić, by wybrał on Chrystusa i odpowiedział na Jego miłość.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 11,30 zł
egz.

KL. 1 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY + CD "MOCNI WIARĄ"

KL. 1 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY + CD "MOCNI WIARĄ"
KL. 1 LO/TECH PORADNIK METODYCZNY + CD "MOCNI WIARĄ"
Podręcznik metodyczny do prowadzenia lekcji religii w I klasie liceum i technikum

Program nauczania katechezy w klasie pierwszej jest podzielony na 8. części:

I: Kim jestem? (poznawanie siebie i swojej wiary)
II: Biblia (Pismo Święte, Apokryfy, historyczność Jezusa)
III: Wiara (Być świadkiem wiary)
IV: Oto Ja jestem z wami (Kościół parafialny i diecezjalny)
V: Znaki łaski - (Sakramenty Kościoła)
VI: Kościół przez wieki (Historia Kościoła)
VII: Gdy się modlicie (Modlitwa w życiu człowieka wierzącego)
VIII: Rok Kościoła (Okresy roku liturgicznego)

Podręcznik metodyczny zawiera przedmiotowy system oceniania ucznia, kryteria oceniania, rozkład materiału oraz
propozycje konspektów do poszczególnych katechez. Książka podzielona jest na osiem działów, z których siedem kończy się katechezą poświęconą na utrwalenie omawianych treści. Konspekt takiej katechezy zawiera gry dydaktyczne oraz propozycję testów sprawdzających wiedzę ucznia.

UWAGA! DO KSIĄŻKI DOŁĄCZONA JEST PŁYTA CD. Są na niej materiały gotowe do wydruku oraz prezentacje multimedialne.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 40,90 zł
egz.

KL. 1 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY +CD "MOCNI WIARĄ"

KL. 1 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY +CD "MOCNI WIARĄ"
KL. 1 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY +CD "MOCNI WIARĄ"
Podręcznik metodyczny do prowadzenia lekcji religii w zasadniczej szkole zawodowej

Podręcznik metodyczny zawiera przedmiotowy system oceniania ucznia, kryteria oceniania, rozkład materiału oraz
propozycje konspektów do poszczególnych katechez.

UWAGA! DO KSIĄŻKI DOŁĄCZONA JEST PŁYTA CD. Są na niej materiały gotowe do wydruku oraz prezentacje multimedialne.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 40,90 zł
egz.

KL. 2 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI NADZIEJĄ"

KL. 2 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI NADZIEJĄ"
KL. 2 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI NADZIEJĄ"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska

Podręcznik nr AZ-52-07/12-KR-8/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie drugiej szkoły zawodowej, zgodny z programem nauczania AZ-5-07/12.

Podręcznik "Mocni nadzieją" jest kontynuacją cyklu "Bądźcie mocni!". Skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i pomaga w przekazywaniu treści ewangelicznych i byciu świadkami Chrystusa.Materiał został podzielony na pięć działów:

1. Wierność prawdzie

2. Szukając Królestwa Bożego

3. Kościół przez wieki

4. Ku nowym niebiosom i nowej ziemi

5. Rok Kościoła

Dostępność: na zamówienie

Cena: 40,90 zł
egz.

KL. 3 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MIŁOŚCIĄ"

KL. 3 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MIŁOŚCIĄ"
KL. 3 LO/TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MIŁOŚCIĄ"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska


Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego:

Podręcznik metodyczny nr AZ-43-06/12-KR-1/15 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III liceum i technikum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-4-06/12


IMPRIMATUR

Kuria Metropolitalna w Krakowie

Nr 347/2014
z dn. 27 lutego 2014 r.

bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny

ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, cenzor

Dostępność: na zamówienie

Cena: 40,90 zł
egz.

KL. 3 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MIŁOŚCIĄ"

KL. 3 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MIŁOŚCIĄ"
KL. 3 ZSZ PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MIŁOŚCIĄ"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska


Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego:

Podręcznik metodyczny nr AZ-53-07/12-KR-6/15 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-07/12.


IMPRIMATUR

Nr 344/2014
z dn.27 lutego 2014 r.

Kuria Metropolitalna w Krakowie

bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny

ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, cenzor

Dane techniczne
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 440
Format: 170 x 242 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7422-6103
Dodatek: CD

Dostępność: na zamówienie

Cena: 40,90 zł
egz.

KL. 4 TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MOCĄ CHRYSTUSA"

KL. 4 TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MOCĄ CHRYSTUSA"
KL. 4 TECH PODRĘCZNIK METODYCZNY + CD "MOCNI MOCĄ CHRYSTUSA"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska

Podręcznik nr Z-44-06/12-KR-10/15 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-4-06/12.

Dane techniczne
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 334
Format: 170x240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7422-677-6
Dodatek: CD z danymi

Dostępność: na zamówienie

Cena: 40,90 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony