Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Trzecia Osoba Trójcy Świętej została objawiona w Nowym Testamencie. Czytamy tam między innymi, że Duch Święty zstąpił na Chrystusa przy chrzcie w Jordanie. Jezus „w chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk 1, 10). Chrystus napełniony Duchem Świętym wypełnił do końca swoją misję zbawczą. Chrystus zesłał Ducha Świętego na Apostołów i na swój Kościół, aby Jego dzieło zbawcze kontynuowane było na ziemi aż do skończenia świata. W mowie pożegnalnej w Wieczerniku Zbawiciel zapowiedział apostołom: „Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14, 16-17). Obietnica Chrystusa zaczęła się spełniać w dniu Zielonych Świąt, kiedy „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4).

Nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi lub z czerwcowymi.

Fomat: 8 x 12 cm

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
W ciągu roku liturgicznego Kościół katolicki czci m.in. Matkę Bożą Bolesną. Liturgia 15 września ukazuje Maryję ściśle złączoną z męką swego Syna. W chwilach męki Jezusa, Matka jest z Nim związana, tak jak była z Nim we wszystkich kolejach Jego życia. Kościół nadał Maryi tytuł „Królowej Męczenników”, który wypowiadamy za każdym razem odmawiając Litanię Loretańską. Tytuł ten wyraża wielką rzeczywistość: Ona cierpiała więcej niż wszyscy męczennicy, ponieważ od niej zażądano ofiary z umiłowanego Syna, który był również Jej umiłowanym Bogiem.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 0,00 zł
szt.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
To właśnie w Fatimie Matka Boża Różańcowa objawiła się trójce portugalskich pastuszków. W trzecim roku I wojny światowej, Najświętsza Panna zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała w ręku różaniec – broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce – otwierała dla grzeszników. I tak nowa wizja Maryi – Matki nas wszystkich, została ukazana światu. Módlmy się do Matki Boskiej Fatimskiej.

Format: 8 x 12 cm

Dostępność: na zamówienie

Cena: 2,00 zł
egz.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ
Wszyscy ludzie przychodzą na świat jako dzieci grzechu, bo przynoszą winę pierwszych rodziców; jest to jakby powódź, która objęła świat cały. Wśród tej powodzi jest jedno miejsce wolne, wśród tej ciemności płonie jasne światło – Najświętsza Maryja Panna. Ona jedna bez grzechu pierworodnego. Na Niej sprawdzają się słowa Boże wypowiedziane w raju do szatana: Położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, i między potomstwem twoim i jej potomstwem; ona zmiażdży głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej. (Rdz 3, 15)

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,00 zł
egz.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, jako kopie cudownego obrazu w Rzymie, zasłynęły w wielu miejscach cudami, jak na przykład w kościele OO. Redemptorystów w Mościskach i w kościele SS. Karmelitanek we Lwowie. Wiele też łask upraszają sobie wierni, uciekający się w swych potrzebach do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przed Jej obrazem, znajdującym się w kościele Sióstr Wizytek w Krakowie.

Format: 8 x 12 cm

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ SUPEŁKI ŻYCIA

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ SUPEŁKI ŻYCIA
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ SUPEŁKI ŻYCIA
W kościele św. Piotra w Augsburgu znajduje się szczególnie czczony obraz, przedstawiający Maryję rozwiązującą supełki. Powstanie obrazu związane jest z rozwiązaniem trudnego problemu małżeńskiego. Malarz przedstawił Maryję, która rozwiązuje problemy (supełki) i je wygładza. Wizerunek ten zafascynował obecnego papieża Franciszka, który otrzymał go w prezencie, będąc na studiach w Niemczech. Potem jako rektor seminarium jezuickiego w Buenos Aires szerzył cześć wiernych dla tego wizerunku. Podarował obraz wspólnocie wiernych w parafii św. Józefa. Umieszczono go w 1999 r. w ołtarzu, a wierni otoczyli go kultem. W niedługim czasie zaczęli przychodzić, mówiąc o łaskach, jakie otrzymali poprzez wstawiennictwo Matki Bożej. Pielgrzymi przybywają najczęściej w ósmy dzień każdego miesiąca (niekiedy 40-60 tys. pielgrzymów). Najwięcej 8 grudnia – w uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Są to wierni mający trudności rodzinne, modlą się i otrzymują pomoc.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
Szkaplerz karmelitanski wiąże się z generałem Zakonu Karmelitów, św. Szymonem Stockiem. W dniu 16 VII 1251 r. ukazała mu się Matka Boża otoczona aniołami i wręczyła mu szkaplerz z obietnicą szczególnej opieki nad tymi, którzy go będą nosić z pobożnością i prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Papież Innocenty IV udzielił błogosławieństwa tej praktyce i nadał szkaplerzowi liczne przywileje i odpusty, nie tylko dla karmelitów, ale także dla wszystkich czcicieli Matki Bożej noszących ten znak z pobożnością.

Formaty: 8 x 12 cm

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Św. Alfons Liguori pouczał: Jeżeli, wy jako dzieci Maryi, chcecie znaleźć miejsce w Sercu Jezusa, to idźcie do Niej, aby wam tę łaskę wyjednała. A przez Serce Pana Jezusa wszystko uzyskamy od Ojca Przedwiecznego; podobnie uzyskamy wszystko od Pana Jezusa przez Serce Maryi.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. ANNY

NOWENNA DO ŚW. ANNY
NOWENNA DO ŚW. ANNY
Matka Maryi, pochodziła z królewskiego rodu Dawida. Cieszyła się czcią od wczesnego chrześcijaństwa. Ojcowie Kościoła pisali o jej świętości i przywilejach. W Jerozolimie, miejscu narodzenia Maryi, św. Helena zbudowała kościół. Kult liturgiczny znany jest od VI wieku. W 1584 r. Grzegorz XIII wpisał jej święto do kalendarza powszechnego.

Formaty: 8 x 12 cm

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO
Antoni z Padwy, kapłan i doktor Kościoła, urodził się w 1195 r. w Lizbonie. U augustianów w Coimbra zdobył solidne wykształcenie. W 1220 r. przeszedł do franciszkanów, by wyjechać na misje i zostać męczennikiem. Pracował we Włoszech jako utalentowany kaznodzieja. Zmarł 13 VI 1231 r.

Format: 8 x 12 cm

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. CHARBELA

NOWENNA DO ŚW. CHARBELA
NOWENNA DO ŚW. CHARBELA
Maronici są najbardziej znaną chrześcijańską wspólnotą wyznaniową w Libanie. Praktycznie od początku uważali się za katolików, jednak ścisłą więź z Rzymem nawiązali dopiero podczas wypraw krzyżowych. Jest to jedyna na Wschodzie społeczność chrześcijańska, która w całości przeszła na unię z Rzymem. Jednym z maronitów był św. Charbel Makhlouf. Urodził się 8 V 1828 r. w Beqaakafra (niedaleko Bejrutu) w Libanie. W 1853 r. złożył śluby zakonne w Annaya. Przez 17 lat działał w klasztorze w Annaya, słynąc z doskonałego praktykowania cnót ewangelicznych. Żył w samotności, ale modlitwom jego polecano liczne intencje, które były szczególnie owocne w nadprzyrodzone dary nieba. Zmarł 24 XII 1898 r. Liczne cudowne znaki tak bliskie za jego życia trwają i po jego śmierci. Jednym ze szczególnych znaków było cudowne zachowanie jego ciała przed rozkładem. Aktualnie relikwie uległy zasuszeniu (mumifikacji). Ponadto nad miejscem jego pochowania roztaczała się jasność, a po dokonaniu otwarcia trumny stwierdzono wydzielanie się niezwykłej substancji (jakby oleju), która przyniosła łaskę zdrowia wielu chorym.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II

NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II
NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Karol Wojtyła urodził się 18 V 1920 r. w Wadowicach. Wcześnie osierocony po śmierci matki Emilii (1929), a podczas okupacji hitlerowskiej (1941) stracił ojca Karola. Podczas II wojny światowej pracował w zakładzie „Solvay” w Krakowie. Po studiach teologicznych, dnia 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studia kontynuował w Rzymie i w Krakowie. W wieku 38 lat został biskupem pomocniczym w Krakowie, a w kilka lat później ordynariuszem krakowskim. Zaznaczył swoją stanowczość, kiedy chodziło o obronę krzyża, walkę i nieustanne starania o pozwolenia na budowę kościołów. Dnia 16 X 1978 r. wybrany papieżem, przybrał imię Jan Paweł II. Pontyfikat trwał 27 lat i charakteryzował się licznymi pielgrzymkami po świecie. Akcent kładł na spotkania z wiernymi, choć majowy zamach w 1981 r. spowodował konieczność wprowadzenia szczególnej ochrony. Wiele chorób wyczerpywało jego organizm. Odszedł do Domu Ojca 2 IV 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

W tej nowennie odczytując słowa świętego Jana Pawła II, rozważamy to, co odnosi się do naszego życia, modląc się w intencjach naszych i bliźnich.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA
NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, potomek Dawida, mąż sprawiedliwy, przybrany ojciec i żywiciel Jezusa i Maryi. W zbawczym planie Boga miał ważne miejsce. Pisma Ojców Kościoła i apokryfy świadczą o jego kulcie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA PATRONA OD SPRAW TRUDNYCH

NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA PATRONA OD SPRAW TRUDNYCH
NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA PATRONA OD SPRAW TRUDNYCH
Apostoł, nosił dwa imiona używane zamiennie. Był synem Alfeusza i bratem Jakuba Mniejszego. Napisał List zaliczony do ksiąg świętych Nowego Testamentu. Przestrzega w nim chrześcijan, by nie dali się zwieść przeciwnikom wiary i podaje praktyczne wskazówki. Według Tradycji głosił Dobrą Nowinę w Mezopotamii i w Persji.

Format: 8 x 12 cm

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
W księgach Starego Testamentu, Michał archanioł występuje jako jeden z najpotężniejszych duchów niebieskich, książę aniołów, obdarzony zaufaniem Boga, anioł sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania (Dn 10, 13.21; 12, 1). Nowy Testament przedstawia go jako stojącego na czele wojsk niebieskich, zwycięsko walczący z szatanem i jego zwolennikami (Jd 9; Ap 12, 7). U pisarzy kościelnych jest księciem aniołów, archaniołem, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi. Jest Aniołem Stróżem ludu chrześcijańskiego. Za papieża Grzegorza Wielkiego wybuchła w Rzymie epidemia, wtedy św. Michał miał się objawić, zwiastując koniec epidemii. Czczony jest jako opiekun chorych. Stoi u wezgłowia umierających, którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności. Artyści przedstawiają go z wagą do ważenia dobrych uczynków. Kult świętego Michała istnieje nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa. Należał do najbardziej czczonych świętych. Również dzisiaj potrzebna jest nam jego opieka.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW. OJCA PIO

NOWENNA DO ŚW. OJCA PIO
NOWENNA DO ŚW. OJCA PIO
Franciszek Forgione, późniejszy Padre Pio, kapucyn, urodził się 25 V 1887 r. w Pietrelcinie. Wielkie wrażenie zrobił na nim młody kapucyn, brat Kamil, który do Pietrelciny przybył jako kwestarz. Rozmowa z nim doprowadziła do decyzji: Chcę wstąpić do zakonu brata Kamila. Otrzymał strój zakonny i imię Pius. Dnia 20 IX 1918 r. klęcząc przed krzyżem, otrzymał stygmaty. Dało mu to duży rozgłos. Coraz więcej ludzi garnęło się do niego. Służył im głównie w konfesjonale. Pomocne były mu w tym nadprzyrodzone dary Boże. Kiedy papież Pius XII zwrócił się do wiernych z apelem do modlitwy, Ojciec Pio w 1950 r. zareagował utworzeniem „grupy modlitewnej”. Wkrótce na jej wzór powstało ich wiele w całym Kościele. Dnia 22 IX 1968 r. Ojciec Pio odprawił ostatnią Mszę Świętą dla przedstawicieli grup modlitewnych. Zmarł Potem odszedł do Pana mając 81 lat, 65 pobytu w zakonie, 58 kapłaństwa i 50 stygmatów.

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.

NOWENNA DO ŚW.TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

NOWENNA DO ŚW.TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
NOWENNA DO ŚW.TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Ks. T. Sinka

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (z Lisieux), dziewica, karmelitanka, mistyczka, doktor Kościoła, w liturgii wspominana jest 1 października. Urodziła się 2 I 1873 r. w Alençon we Francji. Wzrastała w atmosferze żarliwości religijnej. Gdy miała 15 lat, za dyspensą wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Swoje życie złożyła w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła po długich cierpieniach 30 IX 1897 r. Jej pismom nadano tytuł: Dzieje duszy, które rozeszły się szeroko po świecie. Do bazyliki św. Teresy od Dzieciątka Jezus wciąż napływają setki tysięcy pielgrzymów.

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,00 zł
egz.

NOWENNA POMPEJAŃSKA .

NOWENNA POMPEJAŃSKA .
NOWENNA POMPEJAŃSKA .
W XIX w. rozpoczęła się w Pompejach cudowna droga nawróconego człowieka – bł. Bartolo Longo, założyciela sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W październiku 1875 r. umieścił on w Pompejach obraz Matki Bożej Różańcowej. Wraz z żoną Marianną zbudował na ruinach pompejańskich wspaniałą świątynię. Miejsce to promieniuje szeroką działalnością społeczną: powstały sierocińce, domy opieki dla dzieci więźniów, żłobki, szkoły i warsztaty pracy dla miejscowej młodzieży. Nowe Pompeje – miasto Królowej Różańcowej, które każdego roku odwiedza ok. 4 mln pielgrzymów.
Aspekt wytrwałości w modlitwie jest istotną częścią tej nowenny, wymaga łącznie 54 kolejnych dni (to jest praktycznie 6 tradycyjnych nowenn).

Format 8x12 cm, s. 32

Dostępność: na magazynie

Cena: 2,50 zł
egz.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony