Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do
Nowość

KL 1 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"

KL 1 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
KL 1 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
Religia pgim kl.1 podr.dla ucznia - Moje miejsce w Kościele
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 260
Wymiary: 202x265mm
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-385-8
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-41-01/10/P0-1/11
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 12.09.2011r.

Podzielony jest na 6 działów i zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Zasugerowany układ ma pomóc uczniowi w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele. Zaproponowana tematyka porusza problemy egzystencjalne, które pomogą młodemu człowiekowi w przeanalizowaniu własnych postaw, działań i decyzji. Dostarczają również rzetelnej wiedzy teologicznej, opartej na nauczaniu Kościoła. Ciekawe połączenie współczesnych autorów i ich refleksji ze źródłami biblijnymi przygotują młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie i uświadomienia mu potrzeby podejmowania odpowiedzialnych decyzji, zgodnych z nauką Chrystusa. Stawiane uczniowi pytania, zainspirują go do kreatywnego myślenia, dialogu i dyskusji podczas lekcji. Doprowadzą młodzież do stwierdzenia, iż nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą, wiedzą a życiem osobistym. Ciekawa szata graficzna odgrywa istotną rolę dydaktyczno-wychowawczą i pomaga uczniowi w wykazaniu się wiedzą zdobytą na innych przedmiotach.

Dostępność: na magazynie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 1LO/T KATECHIZM "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"

KL 1LO/T KATECHIZM "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"
KL 1LO/T KATECHIZM "W BLASKU BOŻEJ PRAWDY"
Podręcznik skierowany jest do młodego człowieka poszukującego Boga w swoim życiu. Pomaga w odpowiedzi na pytanie, jak pokochać Jezusa, aby przeżyć przygodę miłości. Przejrzysty układ jednostek zawiera: wprowadzenie antropologiczne, naukę Kościoła (Biblia, Katechizm Kościoła Katolickiego, teksty Ojców Kościoła), tekst do zapamiętania stanowiący podsumowanie całej jednostki, oraz zadanie często inspirujące do samodzielnych poszukiwań. Szata graficzna stanowi nie tylko element estetyczny, ale jest jedną z form przekazu i inkulturacji.

Tematy katechez

I. U źródeł wiary
1. Kim jestem w perspektywie Bożego planu?
2. Duchowy wymiar człowieka – istota religii
3. Człowiek istotą religijną – tajemnica religii
4. Wielkie religie świata
5. Objawienie Boga w Starym i Nowym Testamencie
6. Wiara odpowiedzią na Boże objawienie
7. Obraz Jezusa w Ewangeliach
8. Chrystus i Jego Kościół
9. Sekty i „nowe ruchy religijne”
II. U źródeł moralności człowieka wierzącego
10. Godność osoby ludzkiej
11. Wolność i odpowiedzialność
12. Moralność czynów ludzkich
13. Świat ludzkich uczuć
14. Sumienie i jego kształtowanie
15. Normy i zasady moralne podstawą formacji sumienia
III. Drogowskazy wiary
16. Wiara jako odpowiedź na miłość Boga
17. Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego
18. Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga
19. Cnoty kardynalne i ich rola w życiu
20. Umiejętność życia według cnót
IV. Problemy moralności chrześcijańskiej
21. Grzech zerwaniem przymierza z Bogiem i ludźmi
22. Jest jeden Bóg – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”
23. Szacunek dla imienia Boga – „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno”
24. Niedzielny supermarket – ,,Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
25. Dlaczego rodzice są potrzebni? – „Czcij ojca twego i matkę twoją”
26. Spieszmy się kochać ludzi – „Nie zabijaj”
27. Ile jest warte życie ludzkie? – grzechy przeciw życiu
28. Niedoceniony skarb – chrześcijańskie powołanie do czystości
29. Wychowanie do czystości serca – „Nie cudzołóż”
30. Moralność Kalego – „Nie kradnij”
31. Dawać świadectwo prawdzie – „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”
32. Słowa, które ranią – wykroczenia przeciwko prawdzie
33. Radość posiadania – „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”
34. Grzechy główne i ich skutki
35. „Oczy szeroko zamknięte” – grzechy cudze i ich konsekwencje
36. „Nigdy nie będą odpuszczone” – grzechy przeciw Duchowi Świętemu
V. Dary łaski siłą wiary i moralności
37. Liturgia uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka
38. Dotknięcie tajemnicy Boga – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
39. Balsam dla duszy i ciała – sakramenty uzdrowienia człowieka
40. Sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła
41. Drogi wiary osób powołanych
42. Dwa stoły Eucharystii – stół słowa Bożego
43. Dwa stoły Eucharystii – stół chleba i wina
44. Komunia św. i jej owoce w życiu chrześcijanina
VI . Urzeczywistnianie wiary w życiu i w liturgii Kościoła (katechezy dodatkowe)
45. Prawda i piękno a sztuka sakralna
46. Podstawowe wartości etyczne
47. Człowiek, który może mnie zachwycić
48. Historia zbawienia w roku liturgicznym
49. Chrystus przyszedł, przychodzi, przyjdzie – Adwent
50. Boże Narodzenie w moim domu i w moim życiu
51. Wielki Post – wejście na drogę do miłości Ojca
52. Triduum Paschalne Chrystusa w liturgii Kościoła
53. Ogień Bożego Miłosierdzia
VII. Drogi do życia z Chrystusem
54. Nasi starsi bracia w wierze. Judaizm
55. Wspólnie i razem, ale inaczej. Przenikanie się kultur i religii
56. Religijno-społeczna rola zakonów
57. Kulturotwórcza rola zakonów
58. Chrześcijaństwo u podstaw państwa polskiego i świadomości polskiej
59. Rozum wsparty wiarą
60. Wiara wspierająca wolność

Dostępność: na magazynie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL. 3 LO KATECHIZM "ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ"

KL. 3 LO KATECHIZM "ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ"
KL. 3 LO KATECHIZM "ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ"
Nr programu AZ-4-01/10 Nr podręcznika RA-63 -01/10-RA-1/16

Redaktor: ks. prof. Stanisław Łabendowicz
Podtytuł: ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
Format: 16,5 x 23,5 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 212
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Opracowanie: ks. prof. Stanisław Łabendowicz

Dostępność: na magazynie

Cena: 14,70 zł
egz.

KL 1 LO/TECH KATECHIZM MULTIMEDIALNY NOTES "W KOŚCIELE"

KL 1 LO/TECH KATECHIZM MULTIMEDIALNY NOTES "W KOŚCIELE"
KL 1 LO/TECH KATECHIZM MULTIMEDIALNY NOTES "W KOŚCIELE"
Podręcznik i notes ucznia dla I klasy liceum i technikum

Zbigniew Marek SJ (red.)
Nowa Podstawa programowa, książka + płyta CD
PODRĘCZNIK W FORMIE E-BOOKA Z ELEMENTAMI INTERAKTYWNYMI

Podręcznik przygotowany w formie e-booka na płycie CD. Teksty wzbogacone są o elementy interaktywne (nagrania, krótkie filmy itp.). Podręcznik może być wykorzystany podczas lekcji przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.
Tematyka podręcznika dotyczy tożsamości młodego człowieka, jego wiary w Boga Trójjedynego i miejsca w Kościele.
Każdy rozdział rozpoczyna się tekstami biblijnymi oraz literackimi.
W zeszycie ucznia przygotowane zostały najważniejsze informacje dotyczące treści katechez m.in. w formie myśli, cytatów oraz schematów ułatwiających ich zapamiętanie. Ponadto w książce znajdują się tytuły książek, piosenek i filmów, które mogą być poszerzeniem tematu oraz wolne miejsca do dyspozycji ucznia.

Podręcznik zgodny z programem nauczania "Świadek Chrystusa" nr AZ-4-01/10 dla liceum oraz programem "Świadek Chrystusa" nr AZ-6-01/10 dla technikum autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-41-01/10-KR-1/12
Data dopuszczenia: 26.05.2012 r.
Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1625/2012


Seria: Drogi świadków Chrystusa
Wydanie: pierwsze
Data wydania: lipiec 2012
ISBN: 978-83-7767-077-4
Stron: 128
Format: 146x202 mm
Oprawa: miękka


 Dostępność: na zamówienie

Cena: 20,00 zł
egz.

KL 1 LO/TECH ZESZYT ĆWICZEŃ "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"

KL 1 LO/TECH ZESZYT ĆWICZEŃ "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
KL 1 LO/TECH ZESZYT ĆWICZEŃ "MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE"
Religia pgim kl.1 karty pracy - Moje miejsce w Kościele
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 112
Wymiary: 165 x 235
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-386-5
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-41-01/10/P0-1/11
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 12.09.2011r.

Wiodąca koncepcja zadań umieszczonych w kartach pracy współgra z wymaganiami zalecanymi w programie nauki religii. Ćwiczenia w nich zawarte korespondują z tematami zawartymi w podręczniku. Proponowane zadania pobudzą ucznia do samodzielnego myślenia, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków. Karty pracy systematyzują zakres wiadomości. Są inspiracją do kreatywnego myślenia, porządkują i utrwalają wiedzę. Zaproponowane do wykonania zadania pomogą uczniowi w rozwijaniu umiejętności, które wykorzysta w trakcie egzaminu maturalnego (czytanie ze zrozumieniem, interpretacja obrazu, analiza tekstu, synteza i wyciągnięcie wniosków). Ciekawe ćwiczenia zachęcą słuchacza do wydobycia dotychczas zdobytej wiedzy, czyniąc z niej punkt wyjścia do dalszej edukacji. Dzięki wykorzystaniu kart pracy wiedza zdobyta na lekcji pozostanie w pamięci ucznia.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 15,60 zł
egz.

KL 2 LO KATECHIZM "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE"

KL 2 LO KATECHIZM "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE"
KL 2 LO KATECHIZM "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE"
..W ŚWIECIE

Dostępność: na zamówienie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 2 LO/TECH ĆWICZENIA "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"

KL 2 LO/TECH ĆWICZENIA "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"
KL 2 LO/TECH ĆWICZENIA "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"
Religia pgim kl.2 karty pracy - Moje miejsce w świecie
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 104
Wymiary: 165 x 235
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-472-5
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-42-01/10/P0-1/12
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 21.11.2012r.

Koncepcja zadań umieszczonych w kartach pracy koresponduje z wymaganiami edukacyjnymi określonymi w programie nauki religii. Zaproponowane zadania zainspirują ucznia do samodzielnego myślenia, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków. Są inspiracją do kreatywnego myślenia, porządkują i utrwalają wiedzę. Zaproponowane do wykonania zadania pomogą uczniowi w rozwijaniu umiejętności, które wykorzysta w trakcie egzaminu maturalnego (czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu, formułowanie wypowiedzi). Ciekawe ćwiczenia zachęcą słuchacza do wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy, czyniąc z niej punkt wyjścia do dalszej edukacji. Ćwiczenia w kartach pracy systematyzują zakres wiadomości. Pomogą uczącemu sprawdzić stopień realizacji wymagań programowych.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 15,60 zł
egz.

KL 2 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"

KL 2 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"
KL 2 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE"
Religia pgim kl.2 podręcznik dla ucznia - Moje miejsce w świecie
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 240
Wymiary: 202 x 265
Oprawa: broszura
ISBN: 978-83-7516-471-8
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Rodzaj: Książka

AZ-42-01/10/P0-1/12
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 21.11.2012r.

Program nauczania religii w klasie II to kontynuacja programu poznanego w poprzednim roku nauki.
Podzielony jest na 5 działów i zawiera 56 jednostek lekcyjnych. Zasugerowany układ ma pomóc uczniowi w osobowym rozwoju wiary.
Zaproponowana tematyka porusza problemy egzystencjalne, co ułatwia młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące ich roli i zadań we współczesnym świecie.
Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi, na zamysł stwórczy Boga i wydarzenie zbawcze Jezusa, które mają kształtować świadectwo ucznia Jezusa wobec świata.
Ciekawe połączenie tekstów współczesnych autorów ze źródłami biblijnymi pomogą młodzieży uzmysłowić fakt, że dzieło stwórcze trwa i jest wyrazem miłości Boga.
Stawiane uczniowi pytania zainspirują go do kreatywnego myślenia, dialogu i dyskusji podczas lekcji. Doprowadzą młodzież do stwierdzenia, że w życiu nie ma rozdźwięku pomiędzy wiarą, wiedzą a życiem osobistym.
Ciekawa szata graficzna odgrywa istotną rolę dydaktyczno-wychowawczą i pomaga uczniowi w wykazaniu się wiedzą zdobytą na innych przedmiotach.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 2 LO/TECH KATECHIZM MULTIMEDIALNY NOTES "W ŚWIECIE"

KL 2 LO/TECH KATECHIZM MULTIMEDIALNY NOTES "W ŚWIECIE"
KL 2 LO/TECH KATECHIZM MULTIMEDIALNY NOTES "W ŚWIECIE"
Podręcznik i notes do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
Nowa Podstawa programowa katechezy
Książka z płytą DVD.
Podręcznik ucznia w formie e-booka z elementami interaktywnymi
Pakiet edukacyjny wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z roku 2010, numery programów AZ-4-01/10 oraz AZ-6-01/10
Zgodnie w wytycznymi Programu treści przekazywane w pakiecie skoncentrowane są wokół obecności we współczesnym świecie chrześcijanina żyjącego wiarą. Ideą przewodnią jest życie w zapoczątkowanym przez Chrystusa królestwie Bożym.
Pakiet tworzą: elektroniczna wersja podręcznika dla ucznia wraz z papierową wersją Notesu pozwalającego uczniowi sporządzać na bieżąco notatki oraz podręcznik metodyczny zawierający scenariusze katechez wraz z materiałami multimedialnymi nagranymi na nośniku elektronicznym.
Pakiet zakłada korelowanie procesu katechetycznego, w którym biorą udział katecheta i katechizowany. Katechizowany na nośniku elektronicznym otrzymuje nie tylko treści odnoszące się do tematu katechezy, ale też dodatkowe informacje poszerzające jego wiedzę i skłaniające do refleksji nad chrześcijańskim życiem.
Materiał treściowy podzielony został na sześć rozdziałów (grup tematycznych). Przyporządkowane im treści mają udzielać katechizowanym religijnego wsparcia w odnajdywaniu swojego miejsca w świecie, w którym żyją i który tworzą.

Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1625/2012
Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-42-01/10-KR-6/13
Data dopuszczenia: 6.05.2013 r.


Seria: W drodze do Emaus
Wydanie: pierwsze
Data wydania: czerwiec 2013
ISBN: 978-83-7767-871-8
Stron: 132
Format: 146x202 mm
Oprawa: miękka

 Dostępność: na zamówienie

Cena: 20,00 zł
egz.

KL 2LO/T KATECHEZA "NA DROGACH WIARY"

KL 2LO/T KATECHEZA "NA DROGACH WIARY"
KL 2LO/T KATECHEZA "NA DROGACH WIARY"
Autor/Autorzy: red. ks. J. Czerkawski, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Stron: 224
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7660-869-3
Rok wydania: 2013
Podręcznik nr AZ-42-03/12-KI-2/13 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-4-03/12

Podręcznik obejmuje 63 tematy zgrupowane w sześciu rozdziałach.
W klasie drugiej uczeń bardziej świadomie angażuje się w odkrywanie swojego miejsca i roli w otaczającym go świecie. Podręcznik pomaga mu poszerzyć spojrzenie na rzeczywistość ziemską o wymiar duchowy. Ukazując Boga i Jego wielkość zachęca do przyjęcia Chrystusa i niesienia Go światu. Często posługuje się w tym celu przykładem świadków wiary, którzy na przestrzeni dziejów Kościoła dowodzili żywej obecności w nim zmartwychwstałego Pana. Przejrzysty układ graficzny wspomaga odbiór treści a odpowiednio dobrane ilustracje i fotografie wzmacniają oddziaływanie przekazywanych prawd.

I. Moje chrześcijańskie Credo
1. Jedyny Bóg w mojej wierze. Bóg kocha mnie – a ja Jego.
2. Tajemnica przenikającej się miłości – życie Trójcy Świętej.
3. Charakter Boga i Jego przymioty.
4. Poemat o stworzeniu świata.
5. Inny z istniejących światów – aniołowie i ich posłannictwo.
6. Bóg rzeźbiarzem człowieka
7. Najpiękniejsze dzieło Boga – człowiek.
8. Człowiek „jednością ciała i duszy” – dwa w jednym.
9. Pod skrzydłami Bożej opatrzności.
10. Jednorodzony Syn Boga – Boży Jedynak.
11. Jezus – Owoc tajemnicy słuchania. „Począł się z Ducha Świętego i narodził z Maryi Panny”.
12. Ofiara złożona i przyjęta – Jezus umiera za nasze grzechy.
13. Ludzkie oblicze Kalwarii – nasz udział w ofierze Chrystusa.
14. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
15. Osoba Ducha Świętego – Boże Tchnienie, które ożywia.
16. Kościół w zamyśle i planach Bożych.
17. Tajemnica zjednoczenia ludzi z Bogiem – Kościół widzialny i niewidzialny.
18. Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski.
19. Hierarchiczna struktura Kościoła – piramida kościelna.
20. Chrześcijanie dla zbawienia świata – misja Kościoła ad gentes
21. Ruchy religijne w Kościele.
22. Życie konsekrowane – ludzkie oblicze świętości.
23. Laikat i jego rola w budowaniu wspólnoty Kościoła – żywe kamienie Bożego Kościoła.
24. Druga Matka – Maryja i Jej obecność w życiu wiernych.
25. Wiara w odpuszczenie grzechów – „Bo wiele umiłowała”.
26. Wiara w zmartwychwstanie.
27. Cztery prawdy ostateczne – wiara w życie bez końca.


II. Moja modlitwa
28. Modlitwa darem Boga
29. Strumienie Bożej modlitwy – rodzaje i formy modlitewne.
30. Drogi modlitwy – zmierzanie do jednego morza.
31. „Abyśmy byli razem” – wspólnotowy wymiar modlitwy Pańskiej.
32. Cierpienie prowadzi do życia – chrześcijanin wobec cierpienia.


III. Wspólnotowy wymiar mojego Kościoła
33. Liturgia uświęcania czasu – nieszpory i laudesy.
34. Sakrament uzdrawiającej miłości – pokuta i pojednanie.
35. Popękane arcydzieło – ekumenizm nieustannym dążeniem do jedności.
36. Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
37. Społeczne nauczanie papieskie.
38. Na ojczystej ziemi – pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz ich przesłania.
39. Kultura nośnikiem wartości duchowych.
40. Ile prawdy jest w mediach.
41. Język polski w historii i kulturze – języki obce a język nasz.
42. Światło w ciemności – świadectwo życia chrześcijańskiego.
43 Ojczyzna wspólnotą wspólnot.


IV. Z wiarą w roku liturgicznym
44. Adwent – czas mierzony tęsknotą i czuwaniem.
45. Boże Narodzenie – nie tylko tradycja
46. Wielki Post – Bóg szuka grzesznego człowieka.
47. Wielkanoc – Jezus żyje!


V. Moje korzenie, moja przeszłość (historia Kościoła)
48. Kościół katolicki w Polsce w czasie rozbiorów.
49. Kościół a laickie nurty pozytywistyczne.
50. Ruchy katolickie jako odpowiedź na zagrożenia ze strony ruchów ateistycznych.
51. Kościół w czasie II wojny światowej.
52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II.
53. „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”.
54. Duchowe odrodzenie – współczesne ruchy religijne.
55. Chrześcijańska tożsamość Europy i jej święci patronowie
56. Apostolski wymiar działań Polski w Europie.
57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie.


VI. Moja młodość w perspektywie wieczności
58. Kochać również po śmierci
59. Twój najlepszy rok
60. „Zobaczyć w nich człowieka” – piękno ludzi upośledzonych
61. „Wyobraźnia miłosierdzia” – ukochać Chrystusa w drugim człowieku
62. „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy...” – rola Maryi w życiu narodu polskiego
63. Wystąpić w dobrych zawodach

Dostępność: na zamówienie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL 3 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"

KL 3 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"
KL 3 LO/TECH KATECHIZM "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"
Religia pgim kl.3 podr. dla ucznia - Moje miejsce w rodzinie
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 224
Wymiary: 202x265
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-566-1
Rok wydania: 2014
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Szkoła: Szkoła ponadgimnzjalna
Klasa: klasa 3
Rodzaj: Książka

AZ-43-01/10-P0-1/14
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r.

Na tym poziomie edukacyjnym młodzież osiąga duży stopień wrażliwości, zwiększają się możliwości intelektualne oraz świadomość przygotowania do dorosłego życia.
Wzrasta niezależność przy podejmowaniu decyzji i określaniu swego stanowiska do wartości, zarówno moralnych i religijnych.
Młodzież chce sama decydować o dokonywanych przez siebie wyborach.
Poprzez realizację zaproponowanych tematów możemy zainspirować ucznia do podjęcia refleksji, poszukiwania rozwiązań, poszukiwania argumentów, które pomogą rozwiązać ważnego życiowo zagadnienia.
Analiza tekstów źródłowych pozwoli zrozumieć chrześcijańską wizję małżeństwa.
Podręcznik został bogato zilustrowany fotografiami, różnymi reprodukcjami dzieł sztuki, które w różny sposób odwołują się do zaprezentowanej tematyki i są inspiracją do przemyśleń, skojarzeń, przyswojenia wiedzy.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 18,60 zł
egz.

KL 3 LO/TECH ZESZYT ĆWICZEŃ "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"

KL 3 LO/TECH ZESZYT ĆWICZEŃ "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"
KL 3 LO/TECH ZESZYT ĆWICZEŃ "MOJE MIEJSCE W RODZINIE"
Religia pgim kl.3 karty pracy - Moje miejsce w rodzinie
(red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Liczba stron: 104
Wymiary: 165x235 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7516-567-8
Rok wydania: 2014
Wydanie: Pierwsze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Święty Wojciech
Szkoła: Szkoła ponadgimnzjalna
Klasa: klasa 3
Rodzaj: Książka

AZ-43-01/10-P0-1/14
Numer programu:AZ-4-01/10 Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r.

Zaproponowane ćwiczenia są pomocne w sprawdzeniu efektów kształcenia.
Opracowano je zgodnie z treściami zawartymi w poszczególnych rozdziałach i odpowiadają wymaganiom edukacyjnym. Pomogą rozwijać umiejętności, które będą mogli wykorzystać na innych zajęciach.
Katecheta na podstawie udzielanych odpowiedzi zorientuje się w stopniu realizacji wymagań programowych.
W kartach na końcu znajdują się krzyżówki, których rozwiązanie stanowią słowa św. Jana Pawła II. Pomogą one dla młodzieży zrozumieć co jest ważne w życiu.
• Miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest Miłością
• Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę
• Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali
• Dłonie są krajobrazem serca.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 15,60 zł
egz.

KL 3 TECH KATECHIZM "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA"

KL 3 TECH KATECHIZM "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA"
KL 3 TECH KATECHIZM "ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA"
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana ZającaPodręcznik do religii dla 3 klasy technikum AZ-63-01/10-LU-1/15

Podręcznik nr AZ-63-01/10-LU-1/15 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych przeznaczony dla klasy III technikum, pod redakcją ks. Roberta Strusa.

W podręczniku znajduje się 56 jednostek lekcyjnych. Uczeń poprzez ciekawy układ książki jest inspirowany do aktywności. Prezentowane treści skłaniają do refleksji i poszukiwania rozwiązywania problemów także poza lekcje religii. Prosty oraz zrozumiały język może kształtować w uczniach umiejętność mówienia o swoich problemach i przeżyciach religijnych. Podręcznik jest bogato ilustrowany, wygląda estetycznie, co z pewnością przyczynia się do lepszego odbioru prezentowanych w nim tematów.

format: 165 x 235
oprawa: miękka
strony: 192
rok wydania: 2015

Dostępność: na zamówienie

Cena: 20,10 zł
egz.

KL 3 TECH KATECHIZM "ZA PROGIEM NADZIEI"

KL 3 TECH KATECHIZM "ZA PROGIEM NADZIEI"
KL 3 TECH KATECHIZM "ZA PROGIEM NADZIEI"
Autor/Autorzy: Redakcja: Sławomir Mazur, Bogusław Nosek, Kamila Rokosz
Stron: 256
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7660-891-4
Rok wydania: 2014
Podręcznik nr AZ-43-01/12-KI-2/14 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-4-01/12.

Podręcznik obejmuje 60 tematów zgrupowanych w pięciu rozdziałach.
W klasie trzeciej technikum uczniowie otrzymają głębsze uzasadnienie swojej wiary i potwierdzenie, że wybierając Chrystusa, wybrali dobrze.
Tematyka katechez wyznaczona jest przez stawiane przez młodych pytania dotyczące prawdziwości Bożego objawienia i właściwego rozumienia biblijnych treści oraz ich aktualności w dzisiejszym świecie. Katechezy zachęcają do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące młodzież ważne pytania. Młodzi znajdą na nie odpowiedzi w żywym Słowie, wypowiedzianym przez Boga i głoszonym przez wieki w Kościele, oraz w świadectwie chrześcijan, których wiara, nadzieja i miłość prowadzą, bądź już doprowadziły do pełni szczęścia, do świętości.
Przejrzysty układ graficzny wspomaga odbiór treści a odpowiednio dobrane ilustracje i fotografie wzmacniają oddziaływanie rozważanych treści.

I. Źródła nadziei
1. Dokąd zmierzam i w czym pokładam nadzieję
2. Kim jesteś, KTÓRYŚ JEST?
3. Dlaczego mam czytać Biblię?
4. „Nie możemy nie mówić” – konieczność głoszenia słowa Bożego
5. Bóg mówi do ludzi przez wieki (Powstanie Starego i Nowego Testamentu)
6. Biblijne imiona Boga
7. Bóg – surowy czy miłosierny? Trudne karty Biblii
8. Święte Księgi – Biblia, Talmud, Koran
9. Odpowiedź człowieka na wołanie Boga
10. Niezwykła sztuka – czytanie ikon
II. Cała nadzieja w Chrystusie
11. Bóg Cię kocha i ma wobec Ciebie wspaniały plan
12. Grzech zabija i oddala mnie od Boga
13. Jezus kocha i zbawia
14. Jezus moim Panem i Zbawicielem
15. Ubodzy, smutni, prześladowani – dlaczego błogosławieni?
16. Dlaczego na Mszę Świętą?
17. Cuda eucharystyczne – znaki dla wątpiących
18. Z jak daleka można jeszcze wrócić? Sakrament pokuty i pojednania
19. Naznaczeni męką Chrystusa – święci stygmatycy
20. Wiara i rozum w poszukiwaniu prawdy
21. Znaki firmowe Boga – owoce Ducha Świętego
III „Nie dajcie się zwieść” Pułapki złudnej nadziei
22. Okultyzm – bogowie zastępczy
23. Duch prorocki a wróżby
24. Czyją mocą? Cuda w imię Jezusa a magia
25. Błogosławić, a nie przeklinać
26. Dlaczego medalik, a nie amulet? Symbole, przed którymi trzeba się chronić
27. Czy to już koniec chrześcijaństwa? Ruchy parareligijne
28. Medytacja chrześcijańska a techniki medytacyjne Wschodu
29. Gra w reinkarnację – ile „żyć” mi zostało?
30. Niebo czy nirwana – gdzie czeka Bóg?
31. Twój największy wróg – zbuntowany anioł
32. Nadzieja zniewolonych – posługa egzorcysty
IV Urzeczywistnianie nadziei pokładanej w nas
33. Kiedy odpoczywać, a kiedy świętować? Jaki sens ma świętowanie?
34. Czy kobieta może być ojcem a mężczyzna matką? Role społeczne kobiety i mężczyzny
35. Czy chrześcijanka może być feministką?
36. Czy homoseksualista może być zbawiony?
37. Czy droga do nieba jest zamknięta dla rozwodników?
38. Czy w Internecie wszystko wolno?
39. Dlaczego media katolickie?
40. Sztuka czy kicz – w służbie komercji
41. Kościół prześladowany – współcześni Męczennicy
42. Mój dar dla innych – krwiodawstwo i przeszczepy
43. Czy wolno zabijać w imieniu prawa? Wokół kary śmierci
44. Czy warto być bogatym? Etyka w biznesie
45. Kościół a państwo – autonomia i współpraca
46. Co zmienił Sobór Watykański II?
47. Przykazania kościelne na nowo odczytane
V. Świadectwo spełnianej nadziei (Rok liturgiczny)
48. Bądź z nami w sieci – różaniec
49. Obchodzisz święto zbawionych czy potępionych? Uroczystość Wszystkich Świętych a Halloween
49a. Czy święci spadają z nieba? – beatyfikacja i kanonizacja
50. Świętych obcowanie – moja duchowa rodzina
51. Adwent – czas na zmiany
52. „Najlepsze ciągle przed nami”, czyli dobra nowina o końcu świata
53. Boże Narodzenie – folklor czy prawda wiary?
54. „Aby byli jedno” – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
55. Święty Walenty – patron poszukujących prawdziwej miłości
56. Wielki Post – czas nawrócenia i przemiany
57. Wielkanoc – skąd wiemy, że zmartwychwstał?
58. Moc z wysoka, którą otrzymaliśmy – zesłanie Ducha Świętego
59. Maryja Matką i Królową. 3 maja
60. „Jesteście nadzieją Kościoła” – Jan Paweł II i jego spotkania z młodzieżą

Dostępność: na zamówienie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL 3/4 LO/TECH "W RODZINIE" NOTES + CD

KL 3/4 LO/TECH "W RODZINIE" NOTES + CD
KL 3/4 LO/TECH "W RODZINIE" NOTES + CD
Podręcznik i notes ucznia dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum. Seria: Drogi świadków Chrystusa.

Zgodnie w wymaganiami programu nauczania religii myślą przewodnią przekazywanych treści jest problematyka małżeństwa i rodziny. W jej ujęciu dominuje dążenie do kształtowania chrześcijańskiego myślenia o małżeństwie i rodzinie, a także o ważności przygotowania się do założenia rodziny poprzez odpowiedzialne kształtowanie relacji między dziewczyną i chłopcem. Innym wymiarem religijnego ukazywania życia rodziny jest jej udział w życiu społecznym.

Treści przyporządkowane zostały sześciu grupom tematycznym. Każdą z nich rozpoczyna jednostka lekcyjna, której celem jest przybliżenie młodzieży Bożego patrzenia na tematy ludzkiego życia, szczególnie te związane z życiem małżeńsko-rodzinnym. Zetknięcie się ze słowem Bożym ma nieść jej pomoc w nabywaniu umiejętności religijnego interpretowania jego spraw. Refleksje nad chrześcijańskim odkrywaniem życia małżeńsko-rodzinnego zostały wpisane w życie Kościoła z podkreśleniem roli Kościoła lokalnego, w którym toczą się najważniejsze wydarzenia życia religijnego. Katechizowany na nośniku elektronicznym (podręczniku) otrzymuje nie tylko treści odnoszące się do tematu katechezy, ale też dodatkowe informacje poszerzające jego wiedzę i skłaniające do refleksji nad chrześcijańskim życiem.

Podręcznik oraz notes zgodny jest z programem "Świadek Chrystusa" nr AZ-4-01/10. autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 9 czerwca 2010 r.
Nr dopuszczenia podręcznika AZ-043-01/10-KR-3/14
Data dopuszczenia: 13 stycznia 2014 r.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 20,00 zł
egz.

KL 3/4 LO/TECH KATECHIZM "W BOGACTWIE MIŁOŚCI"

KL 3/4 LO/TECH KATECHIZM "W BOGACTWIE MIŁOŚCI"
KL 3/4 LO/TECH KATECHIZM "W BOGACTWIE MIŁOŚCI"
Autor/Autorzy: Redakcja: Elżbieta Kondrak, ks. dr Jarosław Czerkawski, Bogusław Nosek
Stron: 168
Oprawa: miękka
Format: 165x235 mm
ISBN: 978-83-7971-071-3
Rok wydania: 2014
Podręcznik nr AZ-43-03/12-KI-1/14 zgodny z programem nauczania nr AZ-4-01/12 i nr AZ-4-03/12.

Podręcznik obejmuje 48 tematów zgrupowanych w czterech rozdziałach.
Klasa III liceum i IV technikum tematyką wkracza w rodzące się u młodych, w tej grupie wiekowej, uczucia: tęsknotę za sympatią, przyjaźnią, miłością. Jest to okres burzliwy i trudny ze względu na zwiększoną młodzieńczą wrażliwość. Przekazywane treści służą ukazaniu chrześcijańskiej wizji człowieka, który nie jest i nie może być poddany ślepym siłom uczuć i zmysłów. W chrześcijańskim ujęciu człowiek rodzi się w rodzinie, w niej się wychowuje i przygotowuje do życia oraz do założenia własnej rodziny, na fundamencie szczerej, prawdziwej miłości, stanowiącej podstawową wartość każdego małżeństwa i rodziny.
Podręcznik pomaga sprostać narzucającym się w tym okresie pytaniom, w konfrontacji z rzeczywistością otaczającego świata oraz ukazać piękno życia wiodącego ku pełnemu zjednoczeniu z Bogiem-Miłością. Ograniczenia w tej perspektywie ukazane są raczej jako przestrzeń do roztropnego zagospodarowania w oparciu o zasady chrześcijańskiej moralności.
Przejrzysty układ graficzny wspomaga odbiór treści a odpowiednio dobrane ilustracje i fotografie wzmacniają oddziaływanie rozważanych treści.

I. Na progu małżeństwa i rodziny
1. Chrześcijańska wizja człowieka.
2. Personalizm chrześcijański.
3. Kocham i jestem kochany.
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie.
5. Znaczenie płciowości w życiu człowieka.
6. Miłość fundamentem więzi małżeńskiej.
7. Małżeństwo jako wspólnota życia i miłości.
8. W stronę drugiego człowieka – konflikty w rodzinie.
9. Być ojcem, być matką – odpowiedzialne rodzicielstwo.
10. Dar życia, jego wartość i obrona, adopcja.
11. Rodzina Kościołem domowym.
12. Ocalić ludzkość – manipulacje biomedyczne i wynikające z nich zagrożenia.
13. Naturalne metody planowania rodziny.
14. Antykoncepcja – działanie antyekologiczne i sprzeczne z Bożym zamysłem.
15. Zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej– aborcja.
16. „Daję ci siebie” – sens rodzicielskiego życia w darze.
17. Duchowa adopcja dziecka poczętego
18. Małżeństwo w aspekcie prawa kanonicznego.
II. Życie z ludźmi i wśród ludzi
19. Prawa człowieka a rozwój osoby i społeczeństwa.
20. Karta praw rodziny.
21. Istota ludzkiej pracy i jej wartość.
22. Rozwój techniki szansą i zagrożeniem dla człowieka.
23. Zasady życia społecznego.
24. Etyka gospodarcza i zawodowa.
25. Tworzenie dobra wspólnego chrześcijańskim obowiązkiem.
26. Władza i jej społeczno-chrześcijański wymiar.
27. Chrześcijanin twórcą i odbiorcą kultury
28. Kultura wolnego czasu a rozwój duchowy.
29. Kultura życia, kultura śmierci.
30. Pontyfikat Benedykta XVI
III. Miłość i wiara w moim życiu (katechezy dodatkowe)
31. Rola modlitwy różańcowej w naszym życiu.
32. Moje miejsce, rola i zadania w budowaniu wspólnoty parafialnej.
33. Rekolekcje dla maturzystów – bliżej Boga i ludzi.
34. Z wizytą w kancelarii parafialnej.
35. Liturgia Kościoła domowego – rytuał rodzinny.
36. Odwiedziny Matki – treść objawień maryjnych.
37. Autorytet, którego szukasz.
38. Życie sakramentalne chrześcijanina.
39. Przedmałżeński rachunek sumienia.
40. Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości.
IV. Żyć z wiarą w świecie i dla świata
41. Odnowić wszystko w Chrystusie – Restaurare omnia in Christo.
42. „A bramy piekielne go nie przemogą”.
43. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci.
44. Pokój ratunkiem dla zagrożonego świata.
45. Dar na trudne czasy – katolickie media.
46. Współczesne obszary ludzkiej biedy.
47. Wobec neopogaństwa i jego zgubnych wpływów.
48. Aby wierząc, nie błądzić.

Dostępność: na zamówienie

Cena: 14,90 zł
egz.

KL. 1 LO/TECH KATECHIZM "MOCNI WIARĄ"

KL. 1 LO/TECH KATECHIZM "MOCNI WIARĄ"
KL. 1 LO/TECH KATECHIZM "MOCNI WIARĄ"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska

Podręcznik nr AZ-43-06/12-KR-1/15 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I liceum na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-4-06/12.


Wartości i zasady dla nastolatka są istotne. Dorośli wiedzą, że potrzeba wielu doświadczeń życiowych aby stały się one niezmienne, mocne. Odwagą jest powiedzieć młodemu człowiekowi: "Nie musisz być ciągle trendy! Jesteś wspaniały i masz swoją wartość o wiele większą niż ta, której wymaga od Ciebie świat." Ten ważki temat wartości i życiowego fundamentu jakim jest Bóg, podejmuje podręcznik przeznaczony dla uczniów I klasy liceum.
Aby jednak lekcja religii była ciekawa i owocna polecamy dla katechetów również profesjonalnie opracowany podręcznik metodyczny. Podręcznik metodyczny to wiele dobrych pomysłów i inspiracji na każdą katechezę!


Przykładowe tematy katechezy:
* Kim jestem? (Świadomość siebie jako człowieka wierzącego)
* W życiu trzeba nieustannie wybierać. (Czy dokonywanie wyborów musi być trudne)
* Co jest dla mnie najważniejsze? (Wartości w życiu człowieka)
* Fundament życia w wierze. (Czy są niezmienne wartości?)
* Bóg daje człowiekowi wolność. (Czy wolność jest rzeczywiście łatwa?)

Dostępność: na zamówienie

Cena: 21,40 zł
egz.

KL. 2 LO/TECH KATECHIZM "MOCNI NADZIEJĄ"

KL. 2 LO/TECH KATECHIZM "MOCNI NADZIEJĄ"
KL. 2 LO/TECH KATECHIZM "MOCNI NADZIEJĄ"
Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska

Podręcznik nr AZ-42-06/12-KR-7/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie II liceum ogólnokształcącego i technikum, zgodny z programem nauczania AZ-4-06/12.

Podręcznik "Mocni nadzieją" jest kontynuacją cyklu "Bądźcie mocni!". Jest on skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i pomaga w przekazywaniu treści ewangelicznych i byciu świadkami Chrystusa.Materiał został podzielony na pięć działów:

1. Wierność prawdzie

2. Odszukać Królestwo Boże

3. Kościół przez wieki

4. Ku nowym niebioson i nowej ziemi

5. Rok Kościoła

Dostępność: na zamówienie

Cena: 21,40 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony